BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kotulska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007
The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 139-154, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe, Przedsiębiorstwo państwowe, Wskaźniki rentowności
Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations, State enterprises, Profitability index
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono problematykę dokonanych przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych oraz tych, które są nadal realizowane na podstawie aktów prawnych, wyznaczających kierunki i zasady postępowania w procesach prywatnych. Omówiono zmiany ilościowe i prawne w zakresie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych.

The article presents the issue of transforming the ownership of state-owned enterprises realised from 1990 to 2007 in Poland. Commercialisation of state owned enterprises, indirect (capital) privatisation and the liquidation of state owned enterprises are the three basic methods of transformation investigated. The scope, contents and economic results of these processes are characterised, and precede the authors' conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Antczak M. i in., Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność, CASE Network Reports, Warszawa 2007.
  2. Bojarowski W., Potrzeba społecznej troski i obrony polskiej energetyki, „Energetyka” 2001, nr 5.
  3. Frączek P., Kierunki przekształcenia przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2002.
  4. Pęczalski Z., Problemy rozwoju energetyki i rynku energii elektrycznej. Apel o rozwagę, „Energetyka” 2001, nr 8.
  5. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu