BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Efektywność eksploatacji i reprodukcji majątku trwałego
Exploiting and Reproducing Fixed Assests
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 155-164, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Majątek trwały, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Gospodarowanie środkami trwałymi
Tangible property, Fixed assets in enterprise, Fixed assets management
Note
summ.
Abstract
Podstawowym składnikiem rzeczowego kapitału trwałego w przedsiębiorstwie są środki trwałe, które służą celom produkcyjnym przez dłuższy okres, zachowując przy tym swoją naturalną postać fizyczną. Omówiono podstawowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym, a także proces użytkowania tego majątku i jego uwarunkowania. Przedstawiono także ekonomikę eksploatacji, od której zależy przetrwanie i poprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Na koniec omówiono rentowność składników majątku trwałego oraz reprodukcję tego majątku.

The use of fixed assets should be viewed as the overall organisationally structured and mutually interlinked activities that aim to make use of them as originally planned. The concepts for determining the service life of fixed assets can be placed in two basic groups - normative concepts and optimisation ones. Grouping them facilitates the measurement of this significant parameter of investment effectiveness. This paper presents the organisation of and a strategy for the rational management and use of fixed assets. It is suggested that the effectiveness of the strategy for the use of fixed assets reflects overall corporate development strategy. An effective strategy for the use of fixed and durable capital is described by means of determining factors. The extent of the achieved economic rationale, on the other hand, is measured by the appropriate selection of strategy components and the way in which they fit one another, both of which are of vital importance to the company’s successful performance and help determine the effective use, and the economically justified reliability of the particular assets, which can be defined by means of special quantitative measures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 507, Kraków 1998.
 2. Borowiecki R., Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Secesja, Kraków 1993.
 3. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Warszawa-Kraków 1997.
 4. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 5. Buk H., Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1989.
 6. Domar E., Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 7. Gospodarowanie kapitałem w firmie, red. B. Wodniak-Sobczak, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.
 8. Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Janasz W., Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin 1991.
 10. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T., Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1988.
 11. Moczarski M., Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych, „Technika Transportu Szynowego” 1996, nr 8.
 12. Okrąglicki W., Łopuszański B., Użytkowanie urządzeń mechanicznych, WNT, Warszawa 1980.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu