BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzemiński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007
Changes in the Number and Structure of Economic Entities in Poland, 1991-2007
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 179-194, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Działalność gospodarcza, Formy własności przedsiębiorstwa, Sektor publiczny, Sektor prywatny
Systemic transformation, Business activity, Types of business ownership, Public sector, Private sector
Note
summ.
Abstract
Okres, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia zmian systemowych w Polsce, tj. od 1990 r., skłania do pytań o efekty tego procesu. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zmian ilościowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych w Polsce w okresie 1991-2007, tj. określenia jakiego typu zmiany zaszły w liczbie i strukturze własnościowej funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz jakie zmiany następowały w sekcjach, w których podmioty te prowadzą działalność gospodarczą, a także przeanalizowania, jakie rodzaje podmiotów gospodarczych pod względem ich wielkości oraz jakie formy własności (podmioty sektora publicznego, prywatnego i zakłady osób fizycznych) determinują ekspansję rozwojową gospodarki polskiej po 1990 r. (fragment tekstu)

The article presents the results of calculations and the analysis of changes in the number of economic entities in the years 1991-2007 with regard to both business and ownership type and enterprise size by the number of employees. It bases its findings on empirical data on the national economy, particularly business activity. It indicates that, above all, the expansion of development of economic entities defined as private property, and in particular those belonging to individuals with up to 9 employees, have played an essential role in the structural transformation and development of the Polish economy since 1990. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Chomątowski S., Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wydawnictwo AE w Krakowie - TNOiK, Kraków 1996.
  2. Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
  3. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, GUS, Warszawa (lata 1992-2007).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu