BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie
Business Intelligence as a Decision Support Tool for Management
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 229-239, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wywiad gospodarczy, Proces podejmowania decyzji, Systemy OLAP, Systemy informatyczne
Business intelligence, Decision making process, Online analytical processing (OLAP) systems, Computer system
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie idei systemów Business Intelligence wspierających podejmowanie decyzji zarządczej w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano równocześnie przegląd programów informatycznych tego typu dostępnych na rynku polskim. (fragment tekstu)

Given the increasing amount of information available to companies, IT tools are of paramount importance. These tools process data quickly and enable managers to make decisions at all levels. Business Intelligence (BI) systems are an excellent example of a leading IT tool, and are the main subject of this paper, which also discusses several BI software tools available on the Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beyon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
  2. Ciecura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press &IT, Warszawa 1996.
  3. Gantz J.F. i in., The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide information Growth Through 2011, IDC, Framingham, march 2008.
  4. Jaworska E., Inteligencja na każdym kroku, http://msipolska.pl/raport_msi_200703.php4?num=458 (8.02.2009).
  5. Kwiatkowska A.M., Systemy wspomagania decyzji - Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, Wydawnictwo Naukwe PWN, Warszawa 2007.
  6. Liautaud B., Hammond M., e-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków, Premium Technology, Warszawa 2003.
  7. Szwajkajzer A., Modelowanie procesów biznesowych, materiał z konferencji GigaCon 12.10.2007.
  8. Vesset D. i in., Worldwide Business Analytics Software 2007-2011 Forecast Update and 2006 Vendor Shares, www.oracle.com/corporate/analyst/reports/infrastructure/ bi_dw/208699e.pdf
  9. Vierdoes N., Content Intelligence, Vrije Universiteit Amsterdam - Faculty of Sciences - Department of Computer Science, Amsterdam, August 2007.
  10. Zalech W., Narzędzia Business Intelligence, http://archiwum.gazeta-it.pl/zw/git21/narzedzia_business_intelligence.html (8.02.2009).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu