BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Litwa Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa
Problems in the Strategic Elasticity of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 253-265, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Elastyczność organizacji
Strategic management, Enterprise management, Organisational flexibility
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie pojęcia elastyczności strategicznej przedsiębiorstwa, która jest z kolei warunkiem operacjonalizacji, w tym podjęcia odpowiednich działań nad rozszerzeniem różnorodności narzędzi do jej kształtowania jako imperatywu funkcjonowania przedsiębiorstwa w ekstremalnie turbulentnym otoczeniu. (fragment tekstu)

The paper presents the concept of strategic elasticity, a promising solution to problems generated in turbulent conditions, and one, enterprises can use to remain competitive in the knowledge-based economy. An enterprise’s skills, which consist in generating an immediate response to changes in its environment along with anticipating future changes, condition its prosperity on the market. Producing quick answers and implementing them immediately define an organisation’s elasticity, i.e. the ability to respond more quickly than the competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Evans J.S., Strategie Flexibility for High Technology Maneuvers: a Conceptual Framework, „Journal of Management Studies” 1991, vol. 28 nr 1.
 3. Golden W., Powell P., Towards a Definition of Flexibility: in Search of the Holy Grail?, Omega, „The International Journal of Management Science” 2000, nr 28.
 4. Globalization at Risk. Why Your Corporate Strategy Should Allow for a Divided and Disorderly World, materiały wewnętrzne Deloitte, Deloitte Research, 2003.
 5. Ideas Change the World. Strategic Flexibility in a World of Retail Change, materiały wewnętrzne Deloitte, Deloitte Research, 2003.
 6. Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 8. Krupski R., Przedsiębiorstwo w ruchu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 9. Managing Amid UNCERTAINTY. New Thinking on How to Win in a Volatile World, materiały wewnętrzne Deloitte, Deloitte Research, 2001.
 10. Penc J., Leksykon biznesu, A.W. Placet, Warszawa 1997.
 11. Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 12. Raynor M.E., The Strategy Paradox. Why Committing to Success Leads to Failure and what to do About It, Broadway Business, 2007.
 13. Świderska G.K., Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu