BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Marcin, Stadnicka Dorota
Title
Ocena ryzyka współpracy z dostawcami
Risk Assessment of Cooperation with Suppliers
Source
Problemy Jakości, 2010, nr 10, s. 30-37, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Kryteria wyboru dostawcy, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Normy ISO 9004, Analiza jakościowa, Zarządzanie zakupem
Risk assessment, Supplier selection criteria, Quality management systems, ISO 9001, ISO 9004, Qualitative analysis, Purchase management
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano metody oceny dostawców i przykłady wskaźników, które mogą zostać wykorzystane do ich oceny. Wykazano, iż dostawcy są zwykle oceniani w odniesieniu do jakości i cen produktów, terminowości dostaw oraz punktualności. Następnie autorzy zaproponowali metodę oceny ryzyka współpracy z dostawcami firmy produkcyjnej funkcjonującej w branży lotniczej. W metodzie tej wzięli szczególnie pod uwagę prawdopodobieństwo pojawienia się negatywnych wyników w przyszłości oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.

One of the quality management rule requires from organizations keeping good relations and cooperation with suppliers. To have a possibility to do that, first we should choose these suppliers who are able to meet company's requirements. Next we can assess a risk concerning cooperation with a certain supplier and evaluate an influence, which bad cooperation can have on our organization. In the paper authors present requirements and guidelines concerning purchasing process and cooperation with suppliers of quality standards such as ISO 9001, EN 9100 and ISO 9004. The authors also describes methods for suppliers evaluation and examples of indicators, which can be used to assess suppliers. Suppliers are usually assessed in respect of quality and price of products, and supplies punctuality. Next, authors propose a method for a risk assessment of cooperation with suppliers. The method gives consideration to probability of appearing negative results in future and influence on organization's functioning. The information specified in the article are taken into consideration to assess a risk. The method was worked out for a big company and tested in this company. Using the method 41 company's actual suppliers were evaluated to find out what is the risk concerning cooperation with these suppliers. The method is flexible and can be easy adapted to different organizations. To facilitate using the method we can use a spreadsheet program, like in this case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Lysons Kenneth, Zakupy zaopatrzeniowe, PWK Warszawa 2004
 2. Bendkowski Józef, Radziejowska Grażyna, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
 3. PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością - wymagania
 4. Zielonka Aleksander, Kierunki poprawy współpracy z dostawcami. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. Nr l/1998
 5. Dudek Marcin, Wierzbowski Kamil. Z komputerem na zakupy, czyli nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces zakupowy. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. Nr 3/2008
 6. AS EN 9100 Rev C (2009). Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
 7. Łuczak Jacek. Zarządzanie dostawami, certyfikacja dostawców, system jakości ISO 9000. OW "Sami Sobie" Poznań 1998
 8. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Ciesielskiego. Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006
 9. Dąbrowska-Mitek Magdalena. Klasyfikacja i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa wyrobów Cukierniczych Odra SA. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2006
 10. Kaczmarek Tadeusz Teofil. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2005
 11. EN ISO 9004:2000. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące doskonalenia działalności
 12. Milewska Beata, Milewski Dariusz. Współpraca z dostawcami - możliwości zwiększania korzyści. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. Nr 10/1998
 13. Sarjusz-Wolski Z., Ilościowe metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu