BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macias Jan
Title
Cele przedsiębiorstwa
The Goals of Enterprises
Source
Problemy Jakości, 2010, nr 7, s. 2-5, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Cele przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria przedsiębiorstwa, Analiza rosnącej wartości, Nauki o zarządzaniu
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate objectives, Enterprise management, Enterprise theory, Shareholder Value Analyse (SVA), Management sciences
Note
summ.
Abstract
Problematyka celów, a przede wszystkim cel główny należy do najważniejszych zarówno w teorii przedsiębiorstwa, jak i w praktyce zarządzania. Problem ten jest różnie prezentowany przez poszczególne teorie na gruncie ekonomii i nauki o zarządzaniu. Zarówno w teorii, jak i w praktyce, trwa zagorzały spór o społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (biznesu). (fragment tekstu)

The goals of enterprises were and are variously defined. The enterprises undertake ever increasing socioeconomic role in the market economy. The main goal of the enterprise can be the generation of the largest return on capital for shareholder (owner). In the theory and practice there is a long lasting fanatic dispute about the essence of corporate social responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackoff R. L., Zarządzanie w małych dawkach, WN PWN, Warszawa 1993.
 2. Ansoff H. I., Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth 1987.
 3. Collins, J. C., Porras J. I., Building Your Company's Vision, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, No. 3.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbone, Toronto, Singapore 1996.
 5. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 6. B. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998.
 7. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is To Increase Its Profits, "New York Times Magazine" 1970, September.
 8. Gruszecki T., Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku, "Ekonomista" 1994, nr 5.
 9. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 10. Grzegorzewska-Ramocka E., Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004 nr 10.
 11. Hahn D., Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 12. Hïllman A. J., Keim G. D., Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What's the Bottom Line, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, No. 2.
 13. Jeżak J., Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 14. Koźmiński A. K., Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa 1998.
 15. Lewicka-Strzałecka A., Kontrowersje wokół teorii i aplikacji społecznej odpowiedzialności biznesu. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2004, nr 4.
 16. Menedżerowie tracą władzę na rzecz inwestorów, "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 4.
 17. Podstawy ekonomii, red. naukowa R. Milewski, WN PWN, Warszawa 2001.
 18. Podstawy ekonomiki i zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Kortana, C. H. Beck, Warszawa 1997.
 19. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa, 1999.
 20. Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 21. Sternberg F., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, WN PWN, Warszawa 1998.
 22. Sudoł S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1.
 23. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 24. Walsh J. R, Arbor A., Book Review Essay: Taking Stock of Stakeholder Management, "The Academy of Management Review" 2005, vol. 30, No. 2.
 25. Watson G. H., P. F. Drucker: Delivering Value to Customers, "Quality Progress", vol. 35/5, May 2002.
 26. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. naukowa: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu