BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ujda-Dyńka Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu), Zych Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Wykorzystanie outsourcingu jako metody wspomagającej zarządzanie procesowe (na przykładzie przedsiębiorstw województwa podkarpackiego)
Taking the Advantage of Outsourcing as a Method Helping Process Management (Examples of the Companies of Voivodship of Podkarpacie)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 214-220, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Podejście procesowe w organizacjach
Keyword
Procesowe podejście do zarządzania, Systemy wspomagania zarządzania, Outsourcing, Badania ankietowe
Process-oriented approach, Management support systems, Outsourcing, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych autorek nad wykorzystaniem działań outsourcingowych w przedsiębiorstwach regionu podkarpackiego. Analiza empiryczna poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych pojęć dotyczących problemu badawczego oraz podkreśleniem roli omawianej metody w zarządzaniu procesowym. (fragment tekstu)

The article is aimed at presenting the research associated with the use of outsourcing in the companies of voivodship of Podkarpacie. Outsourcing as a method helping process management is observed when a company or an organization employs another company to do its work and the employed company is indirectly connected with a certain company. It should lead to the better fulfillment of economic purposes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kopczyński T., Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] T. Mendela (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania, AE, Poznań 2000.
  2. Krejner-Nowecka A., Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław 2004.
  3. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Niemczyk J., Układ outsourcingowy jako rodzaj sieci międzyorganizacyjnej, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1104, AE, Wrocław 2006.
  5. Pankowska M., Outsourcing - alternatywa zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa, "Informatyka" 1997, nr 6.
  6. Różański T., Outsourcing a możliwości rozwojowe małego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008 [numer specjalny].
  7. Szczepański R., Outsourcing na rynkach zagranicznych w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2008, nr 3.
  8. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
  9. Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu