BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniakowski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Title
Bancassurance w Polsce : aspekt podmiotowy
Bancassurance in Poland - Institutional Approach
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 75-82, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa, Holding bankowo-ubezpieczeniowy, Kapitał zagraniczny
Bancassurance, Bank and insurance holding, Foreign capital
Note
summ.
Abstract
Omówiono zjawisko bancassurance, wyjaśniono termin oraz scharakteryzowano wzorce rozwoju. Przedstawiono wpływ kapitału zagranicznego na omawiane zagadnienie. Zwrócono uwagę także na współpracę bankowo-ubezpieczeniową oraz na rozwój tej współpracy.

The article is an attempt to take closer look at the institutional links between entities involved in bancassurance activities in Poland. According to the author, dynamic development of this practice is mainly thanked to experience brought in by foreign capital. Most of the long-term joint operations in Poland are based on strategic investors' relations with both banks and insurers. In combination with firm economic growth and strong competition on the financial markets the future of bancassurance in Poland seems to be optimistic, and therefore its importance should subsequently rise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bancassurance: reaktywacja, "Businessman Magazine", styczeń 2005.
  2. Czechowska I. D., Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Ul, Łódź 2004.
  3. Grygutis J., Teoretyczne podstawy funkcjonowania aliansów bankowo-ubezpieczeniowych oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, "Bank i Kredyt", wrzesień 2002.
  4. Iwanicz-Drozdowska M., Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007.
  5. Kowalewski O., Bankowość uniwersalna, WSPiZ, Warszawa 2003.
  6. Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
  7. Śliperski M., Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu