BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraśniak Janusz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej
Situational and Organizational Factors of the Implementation of Process Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 389-395, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Podejście procesowe w organizacjach
Keyword
Zmiany organizacyjne, Procesowe podejście do zarządzania, Badania ankietowe
Organisational change, Process-oriented approach, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań identyfikujących uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne skuteczności wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Prezentowane wyniki są częścią szerszego projektu badawczego zmierzającego do identyfikacji uwarunkowań wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwie przez: analizę metodyki wdrażania organizacji procesowej; identyfikację uwarunkowań kompetencyjnych kadry kierowniczej; identyfikację uwarunkowań sytuacyjno-organizacyjnych. (fragment tekstu)

The article presents the concept of process-oriented organization and some conclusions of the research. The factors that determine the effectiveness of process organization were identified as the following: the size of the enterprise, the level of using the information technology, the identification of customers, the correct identification of the process course. The centralization of decision-making, permanent character of process teams (quality), management opposition against organization change and level of the management background are the barriers of the implementation of process organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chang J.F., Business Process Management Systems, Auerbach, New York 2006.
  2. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000.
  3. Urbanowska-Sojkin E., Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, zeszyt 122, AE, Poznań 1992.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu