BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodak Grzegorz (Politechnika Wrocławska), Latus Łukasz (Politechnika Wrocławska), Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Title
Współpraca sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską : wyniki badań
Analysis of Cooperation of the Internet Shops with Courier Services and Polish Post : Survey Results
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 6, s. 18-26, tab., rys.
Keyword
Sklepy internetowe, Handel elektroniczny, Sprzedaż internetowa, Usługi kurierskie, Rynek usług pocztowych
Internet shopping, e-commerce, Internet sale, Courier services, Postal services market
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę rynku usług pocztowych i kurierskich w Polsce, jego segmentację oraz regulacje prawne jakim podlega. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących jakości współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących problemów, wraz z obszernym komentarzem autorów. (abstrakt oryginalny)

The first part of this article presents characteristics of the market of postal and courier services in Poland, its segmentation and regulations to which they are subject to. The following chapter introduces results of the research concerning the quality of cooperation of the online shops with postal and courier services in Poland. The focus of this part is on the most frequent problems and vast commentary of the authors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Kawa, Branża kurierska - barometr i motor rozwoju gospodarki, "Spedycja, Transport, Logistyka" 2008, nr 2.
  2. A. Panasiuk, Usługi pocztowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001, s. 21.
  4. Rynek usług pocztowych, pod red. R.Czaplewskiego, K. Flagi-Gieruszyńskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 192.
  5. Współczesna ekonomika usług, pod red. S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Perenca, G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. http://www.internetstandard.p1/whitepapers/l 13 l/Raport.e.commerce.2009.html
  7. http://www.mi.gov.p1/files/0/1790133/SPIIHRaport32008.pdf
  8. http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/poczta_polska_szybkosc_ doreczen_najlepsza_od_5_lat_14000.html
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu