BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Anna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Znaczenie cash pooling w zarządzaniu płynnością grupy kapitałowej
The Meaning of the Cash Pool Agreement in the Management of Cash Liquidity
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 167-175, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Cash pooling, Zarządzanie płynnością finansową, Grupa kapitałowa, Opodatkowanie, Ryzyko podatkowe
Cash pooling, Liquidity management, Capital group, Taxation, Tax risk
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie wad oraz zalet wynikających z przystąpienia do umowy cash pooling oraz przedstawienie skutków podatkowych zawarcia przedmiotowej umowy. (fragment tekstu)

The cash pool agreement became more and more popular in Poland due to the fact, that one perceived them as an efficient method of management cash liquidity. Cash pool agreement is applicable towards members of capital group. In practice we can divide several types of cash pool agreement, i.e.: zero-balancing cash pool, near-zero-balancing cash pool, notional cash pool. Tax implications may arise some difficulties and costs especially with respect to corporate income tax, civil law activity tax and goods and services act. Moreover, before signing an agreement, one should take into consideration such aspects like: fees for pool leader, amount of paying interests, penal fees for breaching agreement's provisions. Mentioned disadvantages should not depreciate the fact that it is still excellent source of savings for group of entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego (DP/423-0181/06/AK).
  2. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  3. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 86, poz. 959 ze zm.).
  4. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.).
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54 poz. 654 ze zm.).
  6. Zawal-Kubiak H., Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy", luty 2004, nr 2.
  7. http://nowoczesnafirma.wp.pl/artykuly_r.php?id_ar=60553.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu