BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Studziński Artur K.
Title
Idea spółek spin-off w biofarmacji
Concept of Spin-off Companies in Biopharmacy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 2, s. 66-73, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przemysł farmaceutyczny, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Biotechnologia, Spin-off, Wspieranie przedsiębiorczości
Pharmaceutical industry, Pharmaceutical company, Biotechnology, Spin-off, Entrepreneurship support
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Polska i światowa gospodarka wiążą duże nadzieje z rozwojem sektora farmaceutycznego i związanymi z nim biotechnologiami. Jednym ze sposobów jest wspomaganie inicjatyw i myśli technologicznej prezentowanych przez instytuty naukowo-badawcze, środowisko akademickie, młodych naukowców, oraz zachęcanie ich do zakładania spółek „odpryskowych” − spin-off. Artykuł zawiera analizę funkcjonowania i roli tej nowej formy przedsiębiorczości, podkreślając jej przyszłościowy charakter. (abstrakt oryginalny)

In the Polish and world economy big hopes stirs up the development of pharmaceutical branch, and linked with it biotechnologies. One of the methods is to support the initiatives and technologic thought offered by the scientific institutes, academic circles, young scientist, and to encourage them to create the spin-off companies. The article analyses the operations and functions of this new form of enterprises, putting emphasis on its importance in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Beuzekom B., Arundel A., OECD Biotechnology Statistics, 2006.
 2. 2) Borowicz P., Jarecka M., Terapeutyczne i rynkowe perspektywy rekombinowanych leków, „Biotechnologia", Vol. 4, Nr 71, 2005, s. 7-27.
 3. 3) Dubin A., Stan i Kierunki Rozwoju Biogospodarki, Raport MNiSW, 2007.
 4. 4) Gromada G., Finansowanie rozwoju start-up'ow biotechnologicznych przez fundusz MCI.BioVentures, Materiały prezentacyjne z VII Targów Biotechnologii i Biobiznesu, Łódź 15-16 maja 2008.
 5. 5) http://adamed.com.pl, 5.04.2008.
 6. 6) http://celonresearch.com/, 5.04.2008.
 7. 7) http://mabion.eu./strategia, 5.04.2008.
 8. 8) http://www.usra.edu/galleries/default-file/space_economy, The Space Economy, 10.05.2008.
 9. 9) Lowe C.R., Commercialisation and spin-out activities of the Institute of Biotechnology, "Journal of Commercial Biotechnology", July 2005, Vol. 11., No. 4, s. 307-317.
 10. 10) MIT: The Impact of Innovation, BankBoston, 1997.
 11. 11) Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacje i Transfer Technologii, Słownik pojęć, Warszawa 2005.
 12. 12) Ndonzuau F.N., Pirnay F., Surlemont B., A stage of model academic spin-off creation, "Technovation" No. 22, 2002, s. 281-289.
 13. 13) Nios J., Reid S., Biotechnology and Nanotechnology: Science-based Enabling Technologies as Windows of Opportunity for LDC's, World Develop, Vol. 35, No. 3, 2007, s. 426-438.
 14. 14) OECD Science, Technology and Industry, Scoreboard, 2007 Edition.
 15. 15) Parhankangas A., Arenius P., From a corporate venture to an independent company: a base for taxonomy for corporate spin-off firms, "Research Policy", No. 32, 2003, s. 461-481.
 16. 16) Raport końcowy z badań, Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 17. 17) Tamowicz R, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu