BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Internetowe innowacje finansowe : agregatory i aukcje finansowe
Internet Financial Innovations : Financial Aggregators and Auctions
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 287-303, il., tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Rynki finansowe, Pośrednictwo finansowe, Usługi finansowe, Innowacje finansowe, Nowe technologie, Pożyczki społecznościowe
Financial markets, Financial intermediation, Financial services, Financial innovations, High-tech, Social lending
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest porównanie dwóch innowacji na rynku finansowym: agregacji usług i aukcji finansowych: zasad ich działania oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń. (fragment tekstu)

The paper presents two kinds of technological innovations in the financial world: aggregators and auctions. Those 'inventions' foster entrepreneurship and personal finance management: they facilitate the access to funds, increase economic know-how and reduce financial costs. Aggregators offer the complex access to financial services in one place: they group information about financial products from different institutions; on higher level they also enable the transactions on-line. Lending auctions idea is transferred from the scheme of internet auctions of physical goods: potential borrowers place the tender offer and users interested in lending money bid the amount at a rate regarded as fair concerning the creditworthiness of a borrower. As these are usually people-to-people loans, the idea was named social lending. Both innovations raise some competitive concerns for financial institutions as they lower the cost of financial products (mainly loans, but also insurance, investments, leasing, derivatives) and increase their accessibility for individuals and micro- and small companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Account Aggregation in the Financial Services Sector. Issues paper, Australian Securities & Investments Commission, May 2001.
 2. Altman L. et al., Run for the money. The battle for the online aggregation business, enews - Developments in strategy and business, 15.01.01, www.strategy-business.com.
 3. Breining Ch., Financial Services - Remarks from a Swiss Perspective, Symposium on Assessment of Trade in Services, 14-15 March 2002, www.wto.org.
 4. Craft G., How Banks are Getting into the Insurance Groove, "Insurance Journal", 29.01.2001.
 5. Diamond D. W., Rajan R. G., Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial Fragility: A Theory of Banking, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. w7430, December 1998.
 6. Heffernan Sh., Modern Banking In Theory And Practice, John Wiley and Sons, Chichester, 1996.
 7. Karolak J., Agregatorzy internetowi - nowy rodzaj pośrednika w internecie, "Modern Marketing", październik 2000, nr 10(16).
 8. Marcinkowska M., Rozwój instytucji finansowych - ewolucja nurtu all-finance, [w:] T. Michalskí, Ubezpieczenia Gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Marcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 10. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 11. Po kredyty ruszamy już do Internetu, "Gazeta Wyborcza", 24.05.2007.
 12. Santos J. A. C., Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory, "Financial Markets, Institutions & Instruments" 2001, vol. 10 (2).
 13. Tapskot D., Ticoll D., Łowy A., Digital Capital. Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 14. Web aggregation: a snapshot. White paper, Star Systems Inc., August 2000, www.starsystem.com.
 15. www.aukcjekredytowe.pl.
 16. www.b2business.net/Business_Resources/Business_portals/Personal_&_Financial_portals.
 17. www.boober.nl.
 18. www.finansowo.pl.
 19. www.kredytysamochodowe.pl.
 20. www.Monetto.pl.
 21. www.prosper.com.
 22. www.smava.com.
 23. www.zopa.com.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu