BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Czesław (University of Lodz, Poland)
Title
Fryderyk Jozef Moszynski - the First Polish Statistician
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 7-12, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Keyword
Biografie, Teoria statystyki, Statystyka matematyczna
Biography, Theory of statistics, Mathematical statistics
Moszyński Fryderyk
Abstract
Przedstawiono sylwetkę oraz działalność naukowo-badawczą Fryderyka Józefa Moszyńskiego - znawcy spraw ekonomicznych. W tym kierunku rozwijał pożyteczną działalność, zwłaszcza na Sejmie Czteroletnim, gdzie układał statystykę skarbową oraz projekty ekonomicznego dźwignięcia kraju.

Fryderyk Józef Moszyński's profile and research activities were described in this article. He was an economic expert and his public activities were also connected with this field. During The Great Sejm, also known as the Four-Year Sejm, he arranged tax statistics and worked on projects to help lift the country's economy (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rozwój polskiej myśli statystycznej (1968), "Państwowe Wydawnictwo Naukowe", Warszawa (wybór pism E. Rosset, przedmowa - S. Konferowicz).
  2. Zahorski A., Złomska M. (1977), Biografia Fryderyka Muszyńskiego, "Polski Słownik Biograficzny", Kraków, t. XXII, z. 92, s. 112-117.
  3. Żeglicki J. (1966), Statystyka w dobie Sejmu Czteroletniego, "Statystyk Terenowy", Nr 11/91, s. 28-30.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu