BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Proces doboru dostawców do łańcucha logistycznego
Process of Logistic Chain Supplier Selection
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 66-73, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kryteria wyboru dostawcy, Logistyka w łańcuchu dostaw, Proces Pozyskania i Oceny Dostawców (PPIOD)
Supplier selection criteria, Logistics in supply chain, Process of acquisition and assessment of providers
Note
summ.
Abstract
Proces wyboru dostawcy jest strategicznie ważny dla niektórych przedsiębiorstw, dlatego firmy mają dylemat, z którymi z wielu dostawców powinny współpracować. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony, liczba dostawców, sprawia, że ceny zakupionego towaru są niższe, zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przestojów w produkcji, z drugiej strony podnosi koszt obsługi tego rodzaju współpracy. Tak więc proces wyboru dostawcy musi być odpowiednio zaplanowany. Aby było to możliwe konieczne jest korzystanie z narzędzi wspomagających decyzję wyboru partnera. Przedmiotem opracowania jest omówienie sposobów oceny dostawców i metod ich wyboru.

The process of supplier selection is strategically significant for some companies. There is, however, a dilemma how many suppliers the company should cooperate with and how to choose the best ones. There is no definite answer to this question. On the one hand, a number of suppliers makes the prices of the purchased goods lower, guarantees security and limits the risk of production stoppages, on the other it raises the cost of servicing of this sort of cooperation. When the company has a definite group of suppliers to cooperate with, it can make them involved in a specific business transaction. The purchaser should choose the best supplier from among many suppliers who may have a lot of different features, mainly qualitative. Thus, the process of supplier selection must be properly planned. It is necessary to make use of tools to support the decision on the selection of a partner, i.e. to evaluate the offers from a number of suppliers, to compare them and eventually to indicate the optimal ones. The paper suggests the criteria and methods of supplier evaluation and quantification of qualitative criteria. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bolstorff R, Rosenbaum R., Supply Chain Excellence, Amacom, New York 2003.
 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo PCDL, Warszawa 2000.
 3. Fung V K., Fung W. K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 5. Marcinkowski J., Optymalizacja wielokryterialna, w: Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
 6. Mitek M., Klasyfikacja i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych Odra SA, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2006, Nr 10.
 7. Norman A., Jansson U., Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident, "International Journal of Physical Distribution & Logistisc Management", 2004, Vol. 34, No. 5.
 8. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Prałat Kubiszewska E., Kryteria wyboru dostawcy - przegląd wyników badań, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2002, Nr 6.
 10. Sikora W, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
 11. Sobótka A., Jaśkowski E, Metoda reengineeringu systemu logistycznego w przedsiębiorstwie budowlanym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2003, Nr 2.
 12. Urbańczyk T., Sieci dostaw, w: Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu