BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mastalerz Marcin W. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-edukacja w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
E-learning in the Corporate Growth Strategy
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 94-102, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Edukacja elektroniczna, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
e-education, Company development strategy, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wypracowanie procedury budowy strategii e-learningu, opierającej się na strategii informatyzacji oraz strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. Akcentuje się tu duże znaczenia powiązania ze sobą strategii oraz ich wpływ na efektywne wprowadzanie e-learningu. (fragment tekstu)

The development of personnel is becoming a driving mechanism of the whole enterprise. It is especially important in the condition of the new economy, where knowledge and technology are the key determinants of success as well as the survival on the market. Thus, it seems rational to multiply the pressure on staff education when creating corporate strategy. However, in crisis hardly any companies can afford costly training, and relatively cheap e-learning mechanisms should be considered in early stages of planning. The article tries to work out methodical behaviour necessary to develop and implementation of the efficient corporate educational strategy. It recommends the effective use of e-learning tools through the construction of transparent e-learning model connected with the company strategy and informatisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berliński L., Penc-Pietrzak I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa 2004.
  2. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
  3. Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S., Modern Systems Analysis And Design. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Boston 1999.
  4. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Kotnis M., Właściwości systemów e-learning w procesie rozwoju pracowników, SWO, Katowice 2005.
  6. Mastalerz M. W., Ekonomiczne aspekty wyboru systemu e-learningu w szkole wyższej. Rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  7. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu