BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Regulska Joanna
Title
Raport na temat seminariów poświęconych udziałowi kobiet w życiu politycznym i społecznym, które odbyły się w Budapeszcie, Pradze i Warszawie w 1994 roku
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 53-70
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Prawa człowieka, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet, Rola kobiet w polityce, Organizacje pozarządowe, Demokracja, Świadomość społeczna, Partie polityczne
Systemic transformation, Human rights, Equal rights for women and men, Women's discrimination, Role of women in politics, Non-governmental organisation, Democracy, Public awareness, Political parties
Company
Rada Europy
Council of Europe
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Opracowanie jest obszernym raportem opartym na wystąpieniach oraz debatach mających miejsce w trakcie trzech seminariów w Pradze, Budapeszcie i Warszawie w 1994 roku. Dyskusje koncentrowały się na dwóch zasadniczych tematach: - przeszkody utrudniające równouprawnienie; - strategia i konkretne działania zmierzające do osiągnięcia równouprawnienia i zlikwidowania dyskryminacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu