BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej P[iotr]
Title
Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych
Strategic Thinking and Action in Public Organisations
Source
Współczesne Zarządzanie, 2005, nr 2, s. 14-24, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne
Strategic management, Public sector, Public governance
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule omówiono temat myślenia i działania strategicznego w odniesieniu do organizacji publicznych. Autor poruszył następujące zagadnienia: istotę zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych, obszary zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych, metody i zasady przygotowania strategii organizacji publicznych, typologie strategii organizacji publicznych, wdrażanie strategii organizacji publicznych.

The article is based on the assumed growing importance of public organizations, i.e. organizations that take actions for the benefit of the public in order to satisfy the needs of the society (usually group needs). It attempts to assess the possibilities of using strategic thinking and acting by the mentioned category of entities. Specific aspects of strategic thinking in public organizations were discussed. Then methods of preparing strategies for public organizations were presented, with an emphasis put on the basic role of strategic partnership planning. The article also tries to define the typology of strategies used in public organizations. A large part of the paper was devoted to the problem of effective implementation of strategies: preparation for implementation, detailed preparation for implementing a specific strategy and actual implementation. In the conclusions the author recommends to use the strategic approach as comprehensively as possible in the practice of managing public organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gęsicka G., (1996), Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Wyd. Śląsk, Katowice.
  2. Klepacki B., Wiatrak A.P., (1997), Biznesplan - jego charakterystyka, struktura i przydatność dla zarządzania przedsiębiorstwem, "Zarządzanie i Edukacja" nr 6.
  3. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. PLACET, Warszawa.
  4. Kuźnik F., (2005), Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
  5. Rokita J., (2005), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
  6. Słodowa-Hełpa M., (1996), Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego - zbędny balast, czy wartość sukcesu w pracy doradców rolniczych, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 4.
  7. Stabryła A., (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
  8. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., (2004), Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
  9. Wiatrak A.P., (2005), Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, [w:] Rutkowski J., Stawasz D. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
  10. Wysocka E., Koziński J., (1992), Strategia rozwoju gminy, Wyd. Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu