BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona Dorota
Title
Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa, definicje, kierunki badań
Cooperation Bank Insurance, Definitions, Directions of Exploring
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 176, s. 99-114
Issue title
Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Keyword
Banki, Ubezpieczenia, Współpraca, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Banks, Insurances, Cooperation, Insurance companies
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono rozważania semantyczne i taksonomiczne odnośnie związków bankowo-ubezpieczeniowych. Zaprezentowano genezę, rozwój i znaczenie koncepcji bancassurance. Podjęto próbę podsumowania ważniejszych kierunków badań nad relacjami między bankiem a firmą ubezpieczeniową.

In this elaboration one introduced the review of definition characterizing bank-insurance cooperation with special regard of bancassurance and allfinanz idea also one qualified directions of theoretical and empirical researches in this area, and one pointed new relating problems talked over occurrences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boyd J., Graham S.: Thre Probability of Allowing Bank Holding Companies to Merge With Other Financial Firms: A Simulation Study, Federal Reserve Bank of Minneapolis, „Quartely Review”, Spring l988, s. 3-20.
 2. Buschgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe, cz. I, Poltext, Warszawa 1997, s. 172.
 3. Chatillon, Bancassurance les Conquerants hors serie, Tribune de ľAssurance, Paris 1993.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 18.
 5. Czechowska I.D.: Specyfika powiązań między bankami i firmami ubezpieczeniowymi na przykładzie kompleksowego ubezpieczenia ryzyka bankowego w firmie ubezpieczeniowej, [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, cz. I, SGH, Pułtusk-Warszawa 1999, s. 259.
 6. Datamonitor, New Initiatives in European Bancassurance, FT Financial Publishing, London 1996.
 7. Elkington W.: Bancassurance, „Chartered Building Societies Instiute Journal” 1993, No. 3, s. 2-3.
 8. European Commission, Credit Institutions and Banking, „The Single Market Review” 1997, Vol. 4.
 9. Farny D.: Allfinanz - das betriebswirtschaftlische Konzept, J. H. Wittenberg, Allfinanz -Gedanken aus Sicht der Kunden, „Bank und Markt” 1990, Nr 4, s. 31.
 10. Garrette B., Dussange P.: Strategie aliansów na rynku, Pollext, Warszawa 1997, s. 19.
 11. Genetay N., Molyneux Ph.: Bancassurance, MacmiUan Press LTD, London 1998, s. 8-10.
 12. Hoschka T.C.: Bancassurance, in Europe, Macmillan, London, 1994.
 13. Huizinga H.: The Insurance Perspective, The Hampden Lectures 1992; Banking and Insurance: An Ideal Combination?, London 1993.
 14. Insurance and Other Financial Services: Structural Trends, OECD Publications, Paris 1992.
 15. Kaczmarek B.: Strategiczne motywy aliansu, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Elipsa, Łódź 2000, s. 85.
 16. Kowalewski O.: Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstania, „Bank i Kredyt” 1999, nr 10, s. 44.
 17. Leale-Green H., Bloomfield J., Bancassurance: The Shape of Things to Come, „Post Magazine” 1994, 23 June.
 18. Machlup F.: Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986, s. 18.
 19. Mader M.: Wbrew kanonom, „Bank” 2001, nr 6, s. 24-25.
 20. Marois B., Matuchansky O.: Cross-Border Alliances of French Banks in Europe „Less Cahiers de Recherchs” 1992, nr 436.
 21. Michalak J.: Bancassurance - związki banków z firmami ubezpieczeniowymi, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1995, nr 1-3.
 22. Morgan G.: Problems of Integration and Differatiation in the Management of „Bancas-surance”, „The Service Industries Journal” 1994, Vol. 14.
 23. Oręziak L.: Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999, s. 209.
 24. Porter M.E.: Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów PWE Warszawa 1999, cz. I.
 25. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997, s. 12, 14.
 26. Schulz H.: Vertrieb von Bankprodukten durch einem Versicherungsaussen Dienst, „Die Bank” 1990, Nr 2.
 27. Słownik wyrazów obcych, red., E. Sobol, PWN, Warszawa 1996, s. 479.
 28. Swiss Re, Life Insurance in Eight Countries: Structures and Developments from 1980 to 1990, „Sigma” 1993, No. 3.
 29. Śliperski M.: Opłacalność wprowadzania usług ubezpieczeniowych do banku, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 10, s. 36.
 30. Śliperski M.: Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Wybrane aspekty przedmiotowe bancassurance, „Materiały i Studia” 2001, nr 120, s. 1.
 31. Urbaniak M.: Bancassurance, „Bank” 2001, nr 4, s. 111.
 32. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, SAGA Printing, Poznań 1998, s. 23.
 33. Vaquin M.: Une extension vers des activites parabancaires, „Banque et Strategie” 1990, No. 65.
 34. Verweire K., All Finance: Strategic Alliances in the Financial Sector, International Conference on Global Strategic Alliances Among Service Organizations, Brussel 1995.
 35. Veugelers R.: Alliance and the Pattern of Comparative Advantages: A Sectoral Analysis, „International Bussiness Review”, 1995, Vol. 4, No. 2.
 36. Wagner Ph.: Die Bildung von Allfinanzkonzernen, doctoral disertation, Bern 1990, s. 20.
 37. Wierzbicka E.: Czas na Allfinanz, „Bank” 1997, nr 5, s. 19. (37)
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu