BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzęsiok Michał (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Title
On Some Properties of Support Vector Clustering
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 221-228, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Keyword
Taksonomia, Metody taksonomiczne, Algorytmy
Taxonomy, Taxonomic methods, Algorithms
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem referatu jest przedstawienie analizy wybranych formalnych własności taksonomicznej metody wektorów nośnych (SVC). Wyniki dotyczące nowej metody SVC zestawiono i porównano z własnościami innych znanych metod taksonomicznych. Ponieważ na ogół nie jest możliwe wskazanie, która z metod taksonomicznych daje najlepsze rezultaty, stojąc wobec konkretnego problemu, badacz musi dokonywać wyboru metody w oparciu o wiedzę dotyczącą ich własności. Zadaniem badacza jest wtedy ustalenie preferencji w zbiorze własności metod by następnie użyć ich przy doborze odpowiedniego narzędzia. Wiedza dotycząca formalnych własności metod taksonomicznych jest w referacie rozszerzona o nową- taksonomiczną metodę wektorów nośnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the relatively new clustering method - Support Vector Clustering (SVC) in terms of fulfilling admissibility conditions. The alts are compared within a group of four other clustering methods. Since it is not possible to assess which clustering method is the "best" in general, given a specific problem the user can decide which method to apply considering some properties of clustering methods, known as admissibility conditions. This paper expands 'knowledge about the properties of clustering methods with the properties of SVC. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ben-Hur A., Horn D., Siegelman H.T., Vapnik V. (2001), Support Vector Clustering. Journal of Machine Learning Research, 2, 125-137.
  2. Fisher L., Van Ness J.W. (1971), Admissible Clustering Procedures, Biometrika, 58,91-104.
  3. Fisher L., Van Ness J.W. (1973), Admissible Clustering Procedures, Biometrika, 60, 422-424.
  4. Schölkopf В., Smola A. (2002), Learning with Kernels. Support Vector Machines, Reglarization, Optimization, and Beyond, MIT Press, Cambridge.
  5. Vapnik V. (1998), Statistical Learning Theory, John Wiley & Sons, N.Y.
  6. Walesiak M. (2004), Clustering methods (in polish). In: Gatnar E., Walesiak M. (eds.), The Methods of Multivariate Statistical Analysis in Marketing Research, Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław, 316-350.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu