BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Małgorzata (University of Lodz, Poland), Banach Maciej (Medical University of Lodz, Poland)
Title
On Distance-Based Algorithms in Medical Applications
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 205-212, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Keyword
Medycyna, Algorytmy, Prognozowanie, Badania statystyczne
Medicine, Algorithms, Forecasting, Statistical surveys
Note
summ., streszcz.
Abstract
W badaniach medycznych do przewidywania przynależności pacjentów do jednej wyróżnionych dwóch klas zwykle wykorzystuje się model regresji logistycznej. Algorytmy minimalnoodległościowe, takie jak np. algorytm najbliższego sąsiada, mimo ich prostoty i intuicyjnej interpretacji, są wykorzystywane bardzo rzadko. W referacie podjęto próbę zastosowania algorytmów opartych na odległościach (NN, k-NN, DB oraz k-NN Tree) do prognozowania wystąpienia migotania przedsionków wśród 300 pacjentów po zabiegu wymiany zastawki aortalnej. (abstrakt oryginalny)

Logistic regression is the most popular method used to classify patients into 2 selected subgroups in medical research. Distance-based algorithms, such as nearest neighbor algorithm, simple and intuitive, are rarely used in practice. In the study some selected distance-based algorithms (NN, k-NN, DB and k-NN Tree) were applied to predict atrial fibrillation (AF) incidents among 300 patients with aortic valve defects, who underwent aortic valve replacement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banach M., Rysz J., Drożdż J., Okoński P., Misztal M., Barylski M., Irzmański R., Zaskmka J. (2006), Risk Factors of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting. A Preliminary Report, Circulation Journal 2006; 70: 438 - 441.
  2. Banach M., Goch A., Misztal M., Rysz J., Jaszewski R., Goch J. H., (2007), Predictors of Paroxymal Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Aortic Valve Repalcement, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (in press).
  3. Buttrey S. E., Karo C. (2002), Using k-nearest-neighbor classification in the leaves of a tree, Computational Statistics & Data Analysis 40 (2002), 27-37.
  4. Cuadras C. M. (1989), Distance Analysis in Discrimination and Classification Using Both Continuous and Categorical Variables, (in:) Statistical Data Analysis ml Inference, (Dodge ed.), Elsevier Science Publishers B. V., North Holland, 459-413.
  5. Fielding A. H. (2007), Cluster and Classification Techniques for the Biosciences, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Kurzyński M. (1997), Rozpoznawanie obiektów. Metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  7. Larose D. T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa.
  8. Tadeusiewicz R., Flasinski M. (1991), Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu