BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych
Application of Text Mining Methodology to Identification of Key Issues Contained in Huge Sets of Scientific Publications
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 256-263, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Eksploracja tekstu, Taksonomia, Analiza taksonomiczna, Metody statystyczne, Badania naukowe
Text mining, Taxonomy, Taxonomic analysis, Statistical methods, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem badań opisanych w niniejszym artykule jest wykorzystanie EAT do identyfikacji kluczowych obszarów rozważań teoretycznych dziedziny systemów informacyjnych zarządzania. (fragment tekstu)

The development of data storage and retrieval tools, observed over the last decade, resulted in the increase of data availability - the text documents in particular. This increased availability enables the detailed analysis of huge sets of documents. The paper presents the use of text mining methods to identify the key theoretical issues in management information systems field. As a research sample abstracts and keywords will be used from all research papers published over the 30-year period (1997-2006) in top ranking research paper of management information systems field - MIS Quarterly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L. (1967), Management Misinformation Systems, „Management Science", December, vol. 14, nr 4, s. 147-156.
 2. Benbasat I., Weber R. (1996), Research Commentary: Rethinking „Diversity" in Information Systems Research, „Information Systems Research", December, vol. 7, nr 4, s. 389-399.
 3. Bertalanffy von L. (1968), General System theory: Foundations, Development, Applications, George
 4. Brazil 1er. New York. Checkland P. (1981), Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, Chichester.
 5. Checkland P., Holwell S. (1998), Information, Systems and Information Systems, Wiley, Chichester.
 6. Hearst M. (2003), What is Text Mining?, October, http://www.sims.berkeley.edu/hearst/text-mining. html, (odczytano dn. 20.03.2007).
 7. Hearst M. (1999), Untangling Text Data Mining. „Proceedings of ACL'99: the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics", University of Maryland, June 20-26, (invited paper), http://www.ischool.berkeley.edu/hearst/papers/acl99/acl99-tdm.html, (odczytano dn. 20*03.2007).
 8. Laudon K.C., Laudon J.P. (2002), Management Information Systems. Managing the Digital Firm, Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 9. Lyytinen K., King J.L. (2004), Nothing At The Center?: Academic Legitimacy in the Information Systems Field, „Journal of the Association for Information Systems", vol. 5, nr 6, s. 220-246.
 10. Manning C., Schütze H. (1999), Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge.
 11. Witten I.H., Frank E. (2000), Data Mining, Morgan-Kaufmann, New York.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu