BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzyński Maciej Dariusz (Politechnika Białostocka)
Title
Metodyka badań łańcucha dostaw
Research Methodology in Supply Chain Management
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 9, s. 22-26, tab., rys.
Keyword
Metodologia badań, Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw, Badanie jakości, Metody ilościowe, Przegląd literatury
Research methodology, Logistics, Logistic management, Supply chain, Quality research, Quantitative methods, Literature review
Note
summ.
Abstract
Działalność naukowa nieomalże w każdym swym obszarze jest przedmiotem sporu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami dwóch tradycyjnych szkół metodologicznych: jakościowej i ilościowej. Spór ten dotyka również badań łańcucha dostaw. Pokłosiem tego sporu są zarówno dyskusje na spotkaniach naukowców, jak i publikacje. Włączając się w dyskusje dotyczące kryteriów wyboru metod jakościowych lub ilościowych w badaniach łańcucha dostaw, autor artykułu postawił przed sobą następujące cele: porównanie metod ilościowych i jakościowych i ich zastosowania w praktyce badawczej, identyfikację udziału metod badawczych w projektach badawczych na podstawie literatury przedmiotu, zaproponowanie wdrożenia w praktyce badawczej metod hybrydowych. (abstrakt oryginalny)

Choosing right research methodology is an important part of research project. Researchers and educators agree, that supply chain management (and logistics) mainly are associated with quantitative methods because of positive and normative nature of particular problems. In this paper author suggest, that balanced approach to research could be a new research tool, motivated to dynamics research projects. Balanced approach, as observed in literature on supply chain method, is more and more frequently used to identify and solve research problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Dul, T. Hak, To Quantify or to Qualify: That's Not the Question,"Journal of Purchasing and Supply Management" 2007, No. 13, s. 207.
  2. C. Gimenez, Supply Chain Management Research: Case Studies and Surveys - To Complimentary Methodologies, w: Research Methodologies in Supply Chain Management, H. Kotzab, S. Seuring, M. Müller, G. Reiner (ed.), Physica-Verlag, Heidelberg 2005.
  3. S.L. Golicic, An Examination of Interorganizational Relationship Magnitude and Its Role in Determination Relationship Value, University of Tennessee Dissertation, Knoxville 2003.
  4. S.L. Golicic, D.F. Davis, T.M. McCarthy, A Balanced Approach to Research in Supply Chain Management, w: Research Methodologies in Supply Chain Management, H. Kotzab, S. Seuring, M. Müller, G. Reiner (ed.), Physica-Verlag, Heidelberg 2005.
  5. Research Methodologies in Supply Chain Management, H. Kotzab, S. Seuring, M. Müller, G. Reiner (ed.), Physica-Verlag, Heidelberg 2005.
  6. O.P. Snow, The Two Culture and the Scientific Revolution, Cambridge University Press, New York 1959.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu