BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baranowska-Prokop Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kozawski Paweł
Title
Nowoczesne oblicza handlu wiązanego : kontrakty typu barterowego
Modern Dimensions of Countertrade : Barter - Type Contracts
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 9, s. 27-32, rys.
Keyword
Transakcje wiązane, Transakcje barterowe, Wymiana handlowa, Handel zagraniczny
Tie-in transaction, Barter transaction, Trade exchange, Foreign trade
Note
summ.
Abstract
Narastająca skala zjawiska wiązania transakcji zarówno w handlu krajowym, jak i międzynarodowym jest faktem niezaprzeczalnym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja współczesnych form handlu barterowego oraz korzyści jakie mogą odnieść firmy z jej stosowania. Przedstawiono przykłady transakcji przeprowadzonych przy wykorzystaniu kontraktów typu barterowego. Zaprezentowano także najnowocześniejsze rozwiązania biznesowe w tym zakresie, jakim jest barter wielostronny prowadzony poprzez platformy internetowe. (abstrakt oryginalny)

The growing scale of countertrade in the domestic and international trade is an unquestionable phenomenon. The main objective of this paper is to present the modern forms of barter-type trade and the benefits resulting from their implementation. Authors have discussed contemporary examples of transactions based on barter exchange. The most advanced business solutions in this area – that is multilateral barter carried through internet platforms – have also been demonstrated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. Amann, D. Marin, Barter in International Trade: A Rationale, Institute for Advanced Studies, Wiedeń 1989.
 2. E. Baranowska-Prokop, Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym, Difm, Warszawa 2003.
 3. K. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002.
 4. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 5. C. Egan, D. Shipley, Strategic Orientations towards Countertrade Opportunities in Emerging Markets, "International Marketing Review" 1996, No. 4.
 6. T.T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego, Difin, Warszawa 2006, s. 81.
 7. Legal Guide on International Countertrade Transactions, UNCITRAL, Nowy Jork 1993.
 8. B. Townsend, Financing of Countertrade, Butterworth & Co. Ltd, Sevenoaks, Kent 1986.
 9. http://www.barter.org.pl/barter_wielostronny.php (ostatnio przeglądane 26.07.2010 r.).
 10. http://www.barterconsultants.com
 11. http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnik/2669/Barter_w_handlu_zagranicznym.html(30.06.2009).
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu