BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomkowiak Adrian (Amica Wronki SA), Koliński Adam (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji
Elimination of Bottlenecks as a Tool for Optimization Production
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 10, s. 20-26, tab.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie logistyczne, Controlling, Koszty produkcji, Studium przypadku
Enterprise management, Production management, Logistic management, Controlling, Production costs, Case study
Note
summ.
Abstract
Analiza wąskich gardeł, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi teorii ograniczeń, jest postrzegana w praktyce jako trudne zagadnienie z dziedziny controllingu przedsiębiorstwa. Niechęć większości przedsiębiorstw działających na polskim rynku do przeprowadzania analizy wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, jest spowodowana w głównej mierze brakiem znajomości technik i narzędzi ich eliminacji. Niewielka liczba publikacji o tej tematyce w polskiej literaturze naukowej jedynie potwierdza złożoność problemu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie sposobu identyfikacji wąskiego gardła oraz wpływu jego eliminacji na poziom kosztów związanych z procesem produkcyjnym. Autor dokonuje analizy porównawczej stanu poprzedzającego eliminację wąskiego gardła, ze stanem po wdrożeniu udoskonaleń organizacyjnych w procesie produkcyjnym. Przedstawiony artykuł należy traktować zatem jako studium przypadków, dotyczący wpływu eliminacji wąskich gardeł na poziom kosztów produkcji, który zawiera treści nadające się do wykorzystania na zajęciach akademickich. Zaprezentowane przykłady są oparte na rzeczywistych sytuacjach organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

The analysis of bottlenecks, especially with the use of the tools of the theory of constraints, is seen in practice as a difficult issue in the area of business controlling. The animosity of most businesses in Polish market towards the analysis of bottlenecks in a production process is mostly caused by the lack of knowledge about the techniques and the tools of elimination. The small number of publications on the subject only proves the complexity of the problem. The main aim of this article is presenting an example of identifying a bottleneck and the influence which its elimination can have on the level of costs connected with a production process. The authors make a comparative analysis of the state of things preceding the elimination of a bottleneck with the state of things following implementation of the organizational improvements in production process. This paper should serve as a case study which shows the way elimination of bottlenecks affects the level of production costs. The article contains information which can be used in academic classes. Presented examples are based on real organizational situations which take place in a production business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Kolińska, A. Koliński, Wpływ outsourcingu na rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, "Miscellanea Oeconomicae" 2010, nr 6.
  2. A. Koliński, A. Tomkowiak, Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 9.
  3. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007, s. 217.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu