BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belniak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Najbar Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, 2003, s. 227-240
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje kapitałowe obce
Foreign investment, Direct investments, Polish foreign investments, Foreign equity investments
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Przedstawiono stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. Scharakteryzowano strukturę podmiotową i przedmiotową BIZ w Małopolsce. Omówiono perspektywy napływu obcego kapitału do Małopolski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W: Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski. Raport nr 7. Praca zbiorowa pod red. M. Bąka, P. Kulawczuka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warsza¬wa 1998, s. 1.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 172.
 3. Domański B.: Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do 2001 roku. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2002, s. 6.
 4. Dziemianowicz W., Mickiewicz M.: Transformacja gospodarki. [w:] Polska regionów. Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel, M Dutkowskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2000, nr 10, s. 73.
 5. Gaczoł P.: Miasta wojewódzkie. „Małopolski Rynek Inwestycyjny” 2003, marzec, s. 14.
 6. Gatlik S.: Foreign Investment in Malopolska 2001-2002. „Małopolski Rynek Inwestycyjny” 2003, nr 1(26), s. 4.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S.: Atrakcyjność inwestycyjna województw. [w:] Polska regionów. Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel, M Dutkowskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2000, nr 10, s. 93.
 8. Lista 500. www.rzeczpospolita.pl
 9. Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce w 2002 roku. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A., www.paiz.gov.pl
 10. Łopaciński K.: Rynek hotelowy. [w:] Forum Gospodarcze. Polski Rynek nieruchomości. Zakopane 2003.
 11. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A., www.paiz.gov.pl
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Gospodarka, www.malopolskie.pl (12)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu