BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Jan
Title
Nowe trendy a "strategiczne systemy informatyczne"
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 13-26, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Reorganizacja procesów biznesowych, Zarządzanie wiedzą, Systemy informatyczne, Hurtownie danych, Elektroniczna Wymiana Danych
Business Process Reengineering (BPR), Knowledge management, Computer system, Data warehouse, Electronic Data Interchange (EDI)
Abstract
Klasyczne przykłady systemów strategicznych wydają się odległe w czasie - większość z nich była wdrożona i wykorzystywana w latach 70. i 80. W pracy przedstawiono niektóre trendy w zastosowaniach technologii informacyjnych: systemy EDI, koncepcja BPR, systemy CAD/CAM, syatemy MRP/ERP, zarządzanie wiedzą, hurtownie danych i systemy CRM. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rockart J., Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harward Business Review, bd. 11,81, 1989.
  2. Kovacevic, A., Majluf, N., Six Stages of ITStrategie Management, Sloan Management Review/Summer, 1993.
  3. Pańkowska M., Strategia informatyzacji firmy, Informatyka Nr 11/1996, str. 10-11.
  4. Harrington, H. J., Business Process Improvement, New York, Mc Graw-Hill, 1991.
  5. Hess, Th., Oesterle, H., Methoden des Business Process Redesign, Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven, (w) Theorie und Praxis der Wirtschaft, Huetting, Z., 123, maj 1995.
  6. Tanenbaum A. S., Rozproszone systemy operacyjne, Warszawa, PWN, 1997.
  7. Senn A. S., Information Technology in Business, Principles, Practices and Opportunities, New Jersey, Prentice Hall, 1995.
  8. The Industry Trends, Scenario, Delivering Business Value Trough IT, Gartner Group, 1998.
  9. Barker R., CASE*Method Task and Deliverables, Addison-Wesley Publishing Company, 1991.
  10. [Davenport Thomas H., James E. Short, The New Industrial Engineering. Information Technology and Business Process Redesign, Sloan Management Review 31, no 4, summer 1990.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu