BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał
Title
Infrastruktura informacyjna Polski w 2001 roku
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 27-58, bibliogr. 10 poz.
Keyword
System informacyjny, Społeczeństwo informacyjne, Infrastruktura informacyjna
Information system, Information society, Information infrastructure
Abstract
Artykuł przedstawia ocenę poziomu rozwoju technicznej infrastruktury informacyjnej Polski na tle wybranych państw w 2001 roku. Otrzymane wartości zostają porównane z wynikami analogicznych badań prowadzonych w latach wcześniejszych, Zdefiniowane zostaną główne deficyty rozwojowe krajowej infrastruktury informacyjnej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flakiewicz, W., Oleński, J., Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa, 1989.
  2. Flakiewicz, W., Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2002
  3. . Goliński, M., Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1997.
  4. Hellwig, Z., Kania-Gospodarowicz, A., Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, ZBSE GUS, Warszawa, 1975.
  5. N.N., The World Competitiveness Yearbook 1999, IMD, Lausanne, 1999.
  6. N.N., World Telecommunication Development Report. Information Infrastructures World Telecommunications Indicators Geneva, International Telecommunications Union, 1995.
  7. N.N., World Telecommunication Development Report. Trade in Telecommunications World Telecommunications Indicators Geneva, International Telecommunications Union, 1997.
  8. N.N., World Telecommunication Development Report. Mobile Cellular 1999, Geneva, International Telecommunications Union, 1995.
  9. N.N., World Telecommunication Development Report 2002. Reinventing Telecoms 2002, Geneva, International Telecommunications Union, 1995.
  10. Słaby, T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, Warszawa, 1994.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu