BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanowicz Bogdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Aksjomaty informatyki gospodarczej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 59-71, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Systemy informatyczne, Informatyzacja gospodarki
Management Information Systems, Computer system, Computerization of the economy
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie szeregu kluczowych stwierdzeń, na których opiera się teoria i praktyka budowania i użytkowania systemów informatycznych w praktyce gospodarczej. Stwierdzenia te są traktowane w artykule jako aksjomaty informatyki gospodarczej, czyli jako trwałe przesłanki teoretyczne, których zignorowanie nieuchronnie doprowadzi do poniesienia większych lub mniejszych strat i niepowodzeń. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aleksander Irvin, Designing Intelligent Systems, Kogan Page Ltd. 1984.
 2. Ashby A. Ross, An Introduction to Cybernetics, Methuen, London 1956.
 3. Chaffey Dave (red.), Business Information Systems, Prentice Hall, London 1999.
 4. Flakiewicz Wiesław, Informacyjne systemy zarządzania, PWE, Warszawa 1990.
 5. Flakiewicz Wiesław, Oleński Józef, Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 1989.
 6. Flasiński Mariusz, Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, WNT, Warszawa 1997.
 7. Goliński Jan, Informatyka gospodarcza (w) Wstęp do informatyki gospodarczej, (red.) Anna Rokicka-Broniatowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, SGH.
 8. Kolbusz Edward, Nowakowski Antoni, Informatyka dla ekonomistów - Teoria, Systemy, Metody, Zachodniopomorska Szkoła Businessu. Szczecin 1994.
 9. Koźmiński Andrzej K, Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa 1978.
 10. Pogorzelski Witold (2002), O filozofii badań systemowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 11. Polska Norma „ Przetwarzanie danych i komputery - Podstawowe nazwy i określenia ", PN-71 /T-01016, Warszawa 1971.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu