BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Andrzej
Title
Zintegrowane systemy informatyczne architektura, wdrożenie, kastomizacja
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 75-94, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informatyzacja przedsiębiorstwa, Przetwarzanie informacji, Zintegrowane systemy informatyczne
Computerization of the company, Information processing, Information integrated system
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień metodycznych, aplikacyjnych i projektowych związanych z procesem kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa na drodze wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abramowski K., Integracja przedsiębiorstwa, w: „Infoman" 2000 nr 4.
 2. Bazewicz M., Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów, Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1994.
 3. Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S., Business Information Systems. Technology Development and Management, London, Pearson Education 1999.
 4. Braa K., Sandahl I., Approaches to standardization of documents, w: Information andprocess integration in enterprises. Boston, Kluwer Academic Press 1998.
 5. Bues M., Offene Systeme. Strategien, Konzepte und Techniken fur das Informationsmanagement, Berlin, Springer 1994.
 6. Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Warszawa, Wyd. Elipsa 1996.
 7. Flakiewicz W., Zarządzanie przez informację. Warszawa, Wyd. BMK S.C. 1993.
 8. Flakiewicz W., Pojęcie informacji w technologii multimedialnej. Badania Statutowe SGH nr 03/S/0018/99, Warszawa, KAE SGH 1999 (maszynopis powielony).
 9. Goliński J., Mrozik S., Strategiczny plan rozwoju zastosowań informatyki podstawą efektywnego zarządzania, w: IV Ogólnopolska Konferencja „Komunikacja miejska". Efektywność transportu zbiorowego w miastach, Łódź, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej 2000.
 10. Heng K., Enterprise modeling within the Framework of Business process reengineering, w: Information and process integration in enterprises, Boston, Kluwer Academic Press 1998.
 11. Krupa T., Projektowanie strategii informatyzacji, w: Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Warszawa, WNT 2001.
 12. Lasek M., Modele referencyjne struktur procesowych przedsiębiorstw, w: Studia Informatyki gospodarczej. Integracja i Architektury systemów informatycznych przedsiębiorstw, Warszawa, Wyd. WNE Uniwersytetu Warszawskiego 2000.
 13. Lasek M., Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych, „Informatyka" 1998, Wydanie specjalne nr 1.
 14. Niedzielska E., Zintegrowane środowisko zarządzania jako perspektywiczna platforma użytkowania gospodarczych systemów informacyjnych, w: Business Information Systems 97. Poznań 1997.
 15. Obłój K., Strategia organizacji, Warszawa, PWE 1998.
 16. Perreault Y., Vlasic T., Wdrażając Baan 'a IV. Autorski przewodnik prac przygotowawczych i wdrażania, Skierniewice, UCL systemy MRP II S.C. 1998.
 17. Sakai N., Logical Structure Transformation between SGML documents, w: Information andprocess integration in enterprises, Boston, Kluwer Academic Press 1998.
 18. Wakayama T., Kannapan S., Documents, Processes and Metaprocesses, w: Information and process integration in enterprises, Boston, Kluwer Academic Press 1998.
 19. Wigand R., Picot A., Reichwald R., Information, Organization and Management. Expanding Markets and Corporate Boundaries, New York, John Wiley & Sons 1997.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu