BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Jarosław
Title
Zastosowania wybranych metod informatycznych do prognozowania i oceny płynności finansowej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 95-116, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Metody informatyczne, Systemy informatyczne, Systemy ekspertowe, Sieci neuronowe, Model Altmana, Płynność finansowa
IT methods, Computer system, Expert systems, Neural networks, Altman model, Financial liquidity
Abstract
Przedstawiono charakterystykę porównawczą stosowanych metod oceny płynności finansowej przedsiębiorstw. Omówiono wybrane metody informatyczne mogące mieć zastosowanie do oceny i prognozowania płynności finansowej. Zaprezentowano modelową koncepcję systemu opartego na wybranych metodach informatycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Nohatko S., Diagnozowanie menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna wydawnicza ośrodka postępu organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 2. Olszewski D.W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Olympus, Warszawa 1994.
 3. Tracy J, Sprawozdania finansowe firm, PWN, Warszawa 1995.
 4. Skov N., Finanse i Zarządzanie, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1991.
 5. Flakiewicz W, Systemy informacyjne w zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Fulmer J, Moon J.E., Gavin T.A., Ervin M.J., A Bankruptcy Classification Model for Small Firms, Journal of Commercial bank Lending, July 1984, pp25-37.
 7. Mulawka J. J., Systemy ekspertowe, WNT Warszawa 1996.
 8. Smith R., Collins Dictionary of Artificial Intelligence, British Library Cataloguing in Publication Data, Glasgow 1990.
 9. Turban E., Decision Support and Expert Systems, Macmillan Publishing Company 1987.
 10. Stefanowicz B., Metody sztucznej inteligencji i systemy eksperckie, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i opracowania, zeszyt 383.
 11. Rich E. Knight K., Artificial Intelligence, McGraw-Hill Inc, Singapore 1991.
 12. Tadeusiewicz R., Sieci Neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
 13. Widrow B. Hoff M. E., Adaptive switching circuits, IRE WESCON Convention Record, New York 1960, 96-104.
 14. Martin T.J., Zickefoose M.B., Expert systems in the financial Services Industry, Expert systems in Finance, Elsevier Science Publishers B.V.,1992.
 15. Pacheco M. A. Vellasco, Noronha M., Cash flow planning and optimization through genetic algorithms, Pontificia Universidade Catolica do Rio Janeiro, 1996.
 16. Zahedi, F., A Meta-Analysis of Financial Applications of Neural Networks, International Journal of Computational Intelligence and Organizations, Vol. 1, No. 3, 1996, pp. 164-178.
 17. Wong, B.K., Bodnovich, T.A., Selvi, Y., Neural Network Applications in Business: A Review and Analysis of the literature (1988-95), Decision Support Systems, vol. 19, 1997, pp. 301-320.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu