BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozproszony system wspomagania negocjacji realizujący funkcję doradczą i mediacyjną
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 119-129, bibliogr.17 poz.
Keyword
Systemy rozproszone, Zintegrowane systemy informatyczne, System informacyjny w zarządzaniu
Systems diffuse, Information integrated system, Information systems in management
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcją rozproszonego systemu wspomagania negocjacji przeznaczonego do wspomagania zdalnych negocjacji poprzez wykorzystanie, obok funkcji komunikacyjnej, funkcji doradczej i mediacyjnej w formie narzędzi optymalizacyjnych. Opracowanie zawiera projekt funkcjonalny rozproszonego systemu doradczego oraz systemu rozproszonego będącego zarówno systemem doradczym, jak i mediacyjnym. Przedstawiona została architektura systemu posiadającego jednocześnie obie opisane funkcjonalności. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andriole S., Computer-Supported Cooperative Negotiations, Group Decision and Negotiation 5, str. 469-483, 1996.
 2. Bui T. X., Shakun M. F., Negotiation Processes, Evolutionary System Design, and NEGOTIATOR, Group Decision and Negotiation 5, str. 339-353, 1996.
 3. Bui T. X., J. Yen, J. Hu, S. Sankaran, A Multi-Attribute Negotiation Support System with Market Signaling for Electronic Markets, Group Decision and Negotiation 10, str. 515-537, 2001.
 4. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002.
 5. Foroughi A., W. C. Perkins, M. T. Jelassi, An Empirical Study of an Interactive, Session-Oriented Computerized Negotiation Support System (NSS), Group Decision and Negotiation 4, str. 485-512, 1995.
 6. Kersten G. E., S. J. Noronha, Negotiation via the World Wide Web: A Cross-cultural Study of Decision Making, Group Decision and Negotiation 8, str. 251-279, 1999.
 7. Li H., C. Huang, S. Y. W. Su, B. Higdon, Design and Implementation of Business Objects for Automated Business Negotiations, Group Decision and Negotiation 11, str. 23-44, 2002.
 8. Lim L.-H., I. Benbasat, From Negotiation to Negotiation Support Systems: A Theoretical Perspective, Proceedings of the 25th Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 3, str. 153-163, 1993.
 9. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa, 1996.
 10. Ożdżeński W., Szapiro T., System BIP4W2.02 - komputerowa implementacja metody dwu-referencyjnej, w: T. Trzaskalik (red.), Zastosowania Badań Operacyjnych, str. 289-302, Wyd. Absolwent, Łódź, 1997.
 11. Polak P., Trendy rozwoju systemów wspomagania negocjacji - systemy sieciowe, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 7/1999, str. 146-166, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 1999.
 12. Polak P., Facylitacja w systemach wspomagania decyzji grupowych, w: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 955, str. 258-266, Wrocław, 2002.
 13. Polak P., T. Szapiro, On Testing Performance of a Negotiation Procedure in Distributed Environment, w: M. Kóksalan, S. Zionts (red.), Multiple Criteria Decision Making in the New Millennium, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 507, str. 93-100, Springer, 2001.
 14. Rangaswamy A., G. R. Shell, Using Computers to Realize Joint Gains in Negotiations: Toward an "Electronic Bargaining Table ", Management Science 43, str. 1147-1163, 1997.
 15. Teich J. E., H. Wallenius, M. Kuula, S. Zionts, A Decision Support Approach for Negotiation with an Application to Agricultural Income Policy Negotiations, European Journal of Operational Research 81, str. 76-87, 1995.
 16. Thiessen E. M., D. P. Loucks, J. R. Stedinger, Computer-Assisted Negotiations of Water Resources Conflicts, Group Decision and Negotiation 7, str. 109-129, 1998.
 17. Yuan Y., J. B. Rose, N. Archer, Suarga, A Web-Based Negotiation Support System, EM - Electronic Markets 8, str. 13-17, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu