BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicka-Broniatowska Anna
Title
Zastosowania technologii agenckich w adaptatywnych webowych systemach uczenia
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 131-153, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Uczenie się, Przegląd literatury, Sztuczna inteligencja, Edukacja elektroniczna
Studying, Literature review, Artificial intelligence, e-education
Abstract
Dynamicznie rozwijające się koncepcje nauczania zdalnego w większości rozwiązań korzystają ze środowiska internetowych technologii. Oznacza to, w szczególności, komunikację między oddalonymi od siebie uczestnikami procesu uczenia, realizowaną za pośrednictwem sieci komputerowych oraz użytkowanie zasobów dydaktycznych, udostępnianych poprzez przeglądarki internetowe. Zaawansowane koncepcje rozwiązań odwołują się do wiedzy zgromadzonej w ramach zasobów stron WWW. Z pewnością o wartości takiego podejścia, w dużej mierze, decyduje możliwość indywidualizacji sposobu uczenia, dotycząca zarówno trybu, jak i merytorycznej zawartości wiedzy, dostosowanej do możliwości studenta. Ogromny wkład w rozwój koncepcji indywidualizacji uczenia, w ramach webowych systemów wiedzy, tworzy oprogramowanie agenckie. Z tego względu w artykule omówiono oczekiwania pod adresem adaptatywnego charakteru stron webowych oraz pokazano szerokie możliwości funkcjonalne różnego typu agentów programowych, brokerów informacji. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu koncepcji adaptatywnych webowych agentów uczenia CAL (ang. charakter agent for learnig). Celem artykułu jest zatem pokazanie zupełnie nowych perspektyw wykorzystania metod sztucznej inteligencji w rozwoju wirtualnych form kształcenia. (oryginalny abstrakt)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arjona J.L., Courchuelo, A.Ruiz, Toro M., Automatic Extraction of Semantically-Meaningful Information from Web, Proceedings of Second International Conference, AH 2002, Málaga, Spain, May 2002, pp.28 -36.
 2. Balabanovic M., Shoham Y., Learning Information Retrival Agents: Experiments with Automated Web Browising, http://citeseer.nj.nec.c0m/cache/papers/cs/i4/ftp:zSzzSzvenera.isi.eduzSzsimszS zsss95zSzbalabanovic.pdf/balabanovic951earning.pdf
 3. Baldoni M., Giordano, Martelli A., Patti V., Reasoning about complex actions with incomplete knowledge: a model approach, in. Proceedings of the 7th Italian Conference on theoretical Computer Science, (ICTS01), vol 2202 of LNCS, Torino, Italy, October 2001.
 4. Brusilovsky P., Adaptive hypermedia,, User Modeling and User-Adapted Interaction, Ten Year Anniversary Issue 11 (A.Kobsa ed.), pp 87-110, 2001.
 5. Brusilovsky P., Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia, „Journal of User Modeling and User Adaptive Interaction" 6, n 2-3, pp 87-129, 1996.
 6. Brusilovsky P., Eklund J., Schwarz E., Web based education for all: A tool for developing adaptive courseware, Computer Networks and ISDN Systems. Proceedings of 7lh International World Wide Web Conference, April 14-18, 30 (!-7), pp 291-300, 1998.
 7. Chen L., Sycara K., Web Mate: Personal Agent for Browsing and Searchong, Proceedings of the 2nd International Conference on Autonomous Agents, St.Paul.MN, May.ACM Press, New York, NY, pp. 132-139.
 8. Daniłowicz Cz., Reprezentacja preferencji użytkownika końcowego w modelach informacyjnych agentów, Materiały konferencyjne, MISSI'98, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998, str. 168-178.
 9. De Bra P., Calvi L., AHA! An Open Adaptive Hypermedia Architecture, „The New Review of Hypertext and Multimedia", 4, 115-139.
 10. Dudek D., Zgrzywa A., Pozyskiwanie wiedzy w systemie agenckim BDI na podstawie analizy przyszłych stanów świata, Materiały konferencyjne MISSI'02, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str.79-88.
 11. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2002.
 12. Foun A.M., Hall W, Heath, I. Davies H.C., MICROCOSM: An Open Model for Hypermedia With Dynamic Linking, Concept, Systems and Application (Proceedings of ECHT'90), pp.298-311. Cambridge University Press, 1990.
 13. Franklin S., Grasser A., Is it an Agent, or just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents, Proceedings of Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, Springer-Verlag, 1996.
 14. Hendler J., Is There an Intelligent Agent in Your Future?, Nature, Macmillian Publishers Ltd. 1999.
 15. Hewitt, C., Viewing Control Structures as Patterns of Passing Messages, Artificial Intelligence ,1977, 8(3), 323-364.
 16. Indyka-Piasecka A., Propozycja personalizacji zapytań w internetowym systemie wyszukiwania informacji, Materiały konferencyjne MISSI'02, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str. 419-428.
 17. Kang Shin-Cheon, Baek Young-Kyun, Designing and Implementing an Adaptive Web-Agent for Facilitatinf Learners', Participation in e-Learning, ICCE 2001.
 18. Katarzyniak R., O zastosowaniu mobilnych programów agenckich do filtrowania informacji w otwartych, rozproszonych środowiskach informacyjnych, Materiały konferencyjne, MISSI'98, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998, str. 109-117.
 19. Lieberman H., Letizia: An Agent That Assists Web Browsing, Proceedings of International Joint Conference on Artificial Intelligence, Montreal, August, 1995.
 20. Millard D.E., Moreau L., Davies H.C., Reich S., FOHM: A Fundamental Open Hypertext model for Investigating Interoperability Between Hypertext Domains, Proceedings of the '00 ACM Conference on Hypertext, May 30-June 3, San Antonio, TX, pp. 93-102, 2000.
 21. Nguyen Huy Cuong, Preferencje użytkownika w systemach informacyjnych, Materiały konferencyjne MISSI'02, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002, str.465-471.
 22. Nwana H.C., Software Agents: An Overview, Knowledge Engineering Review, Vol. 11, No 3, pp. 1-40, September 1996. Cambridge University Press, 1996.
 23. Perkowitz M., Etzioni O., Adaptive Web Sites: Conceptual Cluster Mining, Proceedings of the 2th Workshop on Adaptive Systems and User Modeling on the WWW, Banff Center, Banff, Canada, 20-24 June 1999.
 24. Stern M.K.,Woolf B.P., Curriculum Sequencing in a Web-Based Tutor, Proceedings of Intelligent Tutoring Systems, 1998.
 25. Subieta K., Słownik terminów z zakresu obiektowości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999.
 26. Witten I, Frank E., Data Mining. Practical Machina Learning Tools an Techniques with Java implementations, Morgan Kaufmann Publishers , 1999.
 27. Wooldridge M., Coceptualizing and Developing Agents, w: Proceedings of the UNICOM Seminar on Agent Software, 25-26, April, London, pp 40-54.
 28. Zieliński J.S., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu