BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żochowski Dawid
Title
Standaryzacja transakcji w e-biznesie na przykładzie Open Buying on Internet
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 155-178, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Biznes elektroniczny, Internet, Transakcje wirtualne
e-business, Internet, Virtual transaction
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych ze standaryzacją transakcji w e-biznesie oraz zarysowanie możliwych scenariuszy ewolucji standardów i ich zastosowania e-biznesie w przyszłości. Autor opisuje jeden ze standardów dla realizacji transakcji e-biznesowych - Open Buying on Internet (OBI) - i na tym tle analizuje korzyści i wady wynikające z zastosowania standardów. Dokonuje również analizy porównawczej standardu OBI z najpopularniejszym standardem dla transakcji elektronicznych - Electronic Data Interchange (EDI). Uzupełnieniem analizy jest prezentacja innych, alternatywnych dla OBI standardów dla transakcji w e-biznesie, w szczególności opartych o składnię XML. Na zakończenie zaprezentowane zostały najbardziej prawdopodobne zdaniem autora drogi ewolucji standardów w e-biznesie i ich przyszłych zastosowań dla transakcji w e-biznesie. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Whit Andrews, OBI Protocol gains momentum, but critics remain, Internet World, 19.10.1998, http://www.iw.com
 2. Whit Andrews, Commerce Framework Nears Reality, Internet World, 07.06.1999, http://www.iw.com
 3. Richard Bacigalupi, Electronic Data Interchange - Internet Integration EDIINT, Intraware, czerwiec 1998, http://www.intraware.com
 4. Holly Blumenthal, The OBI standard gains momentum, Netscape Enterprise Developer, 1997, http://www.netscapeworld.com
 5. Dearing Brian, The strategic benefits of EDI, The Journal of Bussines Strategy, 1990.
 6. Jacek Bugajski, Dariusz Wawrzyniak, Sieciowy biznes, PC Kurier, Nr 24/98.
 7. Michael Carroll, The Lowdown on XML-based B2B standards, Webtechniques, 2000, http://www.webtechniques.com
 8. Tim Clark, Internal spat over e-commerce, Cnet News.com, 23.10.1997, http://news.cnet.com
 9. Tim Clark, Major vendors show OBI support, Cnet News.com, 21.09.1998, http ://news. cnet. Com
 10. Sean Dugan, OBI connects buyers and sellers, Infoworld.com, 25.01.1999, http://www.infoworld.com
 11. Wiesław Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu, C.H.Beck, Warszawa 2002.
 12. The Forrester Report, Gartner Group, 2001, http://www.forrester.com/Research
 13. Michał Goliński, Państwo wobec wizji Społeczeństwa Globalnej Informacji, materiały na VII konferencję EDI-EC, Łódź-Dobieszków 1999.
 14. Michał Gruszczyński, Przemysław Polak, JęzykXML jako nośnik dokumentów w gospodarce elektronicznej, materiały na VII konferencję EDI-EC, Łódź- Dobieszków 1999.
 15. Marek Miłosz, Electronic Commerce - problem masowych zastosowań, materiały na VII konferencję EDI-EC, Łódź-Dobieszków 1999.
 16. Peter Moore [red.], Security in Electronic Commerce, Graduate School of Management, Rutgers, http://pegasus.rutgers.edu/~pmoore
 17. Open Buying on Internet (OBI) technical specification, Release V2.1, OBI Consortium, kwiecień 2000.
 18. Mitch Ratcliffe, Speaking a common language for business, eCommerce Alert, 04.05.98, http://www.elementkjournals.com
 19. Tomasz Świderek, Kto żyw do portalu, Rzeczpospolita, 20.03.2000.
 20. Leyland Valerie, Elektroniczna wymiana dokumentacji, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1995. Źródła internetowe Allaire Corporation: http://www.allaire.com
 21. Archiwa Rzeczpospolitej: http://arch.rp.pl
 22. CommerceNet: http://www.commerce.net
 23. Ecommerce Webopedia: http://e-comm.webopedia.com
 24. Epic Systems: http://www.epic-systems.com
 25. Forrester Research: http://www.forrester.com/Research
 26. Greenstein, Feinman, "Electronic commerce: Security, Risk Management and Control", http://www.mhhe.com/business
 27. Internet World: http://www.internetworld.com
 28. Internet.com: http://ecommerce.internet.com
 29. LawnTech: Electronic Data Interchange (EDI): ", http://www.dcsnet.demon.co.uk/lawntech/edi.htm
 30. Netscape Commerce Products: http://home.netscape.com
 31. Open Buying on Internet Consortium: http://www.openbuy.org
 32. Produkty firmy Netscape: http://www.cc.com.pl/prods/netscape/ecx
 33. Supply Works: http://www.supplyworks.com
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu