BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodoła Tomasz
Title
Czynniki jakości procesu utrzymania oprogramowania
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 181-206, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Systemy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Zarządzanie oprogramowaniem
Computer systems, Computer software, Software management
Abstract
Utrzymaniem systemów komputerowych zajmują się nie tylko producenci, ale wyspecjalizowane w tym firmy. Wiele z nich wypracowało własne metody, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby swoich klientów. Niniejsza praca stanowi prezentację procesu utrzymania oprogramowania, czynników mających na niego wpływ, oraz narzędzi pomocnych w zarządzaniu pracami procesu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Lientz B. P., Swanson E. B., Characteristics of application software maintenance, Communications of the ACM, 1978.
 2. Harrison Warren, Cook Curtis, Insights on Improving the Maintenance Process Through Software Measurement.
 3. Ramage Magnus, Bennett Keith, Maintaining Maintainability, 1998.
 4. Basili V. R., Viewing Maintenance as Reuse-Oriented Software Development, IEEE Software, January 1990, str. 225-252.
 5. T. Capers Jones, Estimating Software Costs, McGraw-Hill, 1998.
 6. Thomas M. Pigoski Practical Software Maintenance: Best Practices for Managing Your Software, Wiley Computer Publishing, 1996.
 7. Scott L. Schneberger, Client/Server Software Maintenance, 1997.
 8. Hall T., Fenton N., Implementing Effective Software Metrics Programs, IEEE Software, 1997.
 9. Vallabhaneni Rao S., Auditing the maintenance of software, 1987.
 10. Kobyliński Andrzej, Standardy Oceny i Doskonalenia Procesów Produkcji Oprogramowania - Próba Porównania, SWO 2000.
 11. Wilma M. Osborne, Building Maintainable Software. Handbook of Systems Management (Development and Support), Auerbach Publischers, 1989.
 12. ISO/IEC 12207, Information Technology - Software Life Cycle Processes, 1995.
 13. ISO/IEC 14764, Software Engineering - Software Maintenance, 2000.
 14. ISO/IEC 8402, Quality Management and Quality Assurance Vocabulary, 1994.
 15. IEEE STD 1219, Standard for Software Maintenance, 1998.
 16. IEEE STD 610.12, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, 1990.
 17. Kurt D. Welker, The Software Maintainability Index Revised, CrossTalk 2001, http://www.stsc.hill.af.mil/CrossTalk/2001/aug/welker.asp
 18. Calliss F. W., Calliss D. L., Suggested Scenario of Maintenance Education, Arizona State University Technical Report TR-92-011, 1992.
 19. Kobyliński A., Chodoła T., Produkty i procesy programowe - dwa punkty widzenia na ocenę jakości oprogramowania, SWO 2002.
 20. ISO/IEC 9126:2001, Information Technology - Software Quality Characteristics and Metrics, Part 1: Quality Characteristics and Sub-characteristics, Part 2: External Metrics, Part 3: Internal Metrics.
 21. Halstead, Maurice H., Elements of Software Science, Operating and Programming Systems Series, Volume 7, New York, NY, Elsevier 1977.
 22. Martin J., McClure C., Software Maintenance: The Problem and its Solutions, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1983.
 23. von Mayrhauser T. E., Software Engineering-Methods and Management, San Diego CA, Academic Press, 1990.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu