BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecka-Chrobot Beata
Title
Wymiarowanie projektów informatycznych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 207-237, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Estymacja, Metody pomiarowe, Systemy informatyczne
Estimation, Measuring methods, Computer system
Abstract
Niniejsza publikacja ma na celu ogólne przybliżenie metod pomiaru i estymacji tzw. rozmiaru funkcjonalnego SI, a w szczególności zasad, na których opiera się jedna z takich technik, mianowicie metoda znana pod nazwą COSMIC-FFP. Stanowi ona zupełnie nowe podejście do wymiarowania systemów informatycznych, które - zdaniem autorki tego opracowania - jest warte przybliżenia, jako ze praktyka już pokazuje jej skuteczność i uniwersalność. Są więc powody do stwierdzenia, ze owa metoda nowej generacji znacznie przybliża cel prac nad poszukiwaniem właściwej metody wymiarowania projektów SI, trwających niemal od ćwierćwiecza. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Albrecht., Measuring Application Development Productivity, Proceedings IBM Application Development Symposium, Monterey, CA., Oct 14-17, 1979.
 2. R. Cegiela, A. Zalewski, Racjonalne zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi i systemami komputerowymi, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2000.
 3. COSMIC-FFP Measurement Manual, version 2.1, Common Software Measurement International Consortium, May 2001.
 4. COSMIC-FFP Measurement Manual, version 2.2, Common Software Measurement International Consortium, January 2003.
 5. B. Czarnacka-Chrobot, Porównanie metod pomiaru i szacowania projektów informatycznych - jednostki programowe a jednostki umowne, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom I, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, WNT Warszawa - Szczyrk 2001, str. 27-55.
 6. B. Czarnacka-Chrobot, Metoda punktów funkcyjnych - bieżące standardy, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom I, materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, WNT Warszawa - Szczyrk 2001, str. 57 - 83.
 7. T. DeMarco, Controlling Software Projects, New York, Yourdon Press, 1982.
 8. W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Academia Oeconomica, W-wa 2002.
 9. A. Gontarz, Ile kosztuje program ?, w: Computerworld, 17.03.03, str. 4-8.
 10. IFPUG Function Point Counting Practices: Manual Release 4.1, IFPUG Westerville, OH, January 1999.
 11. ISO/IEC 14143-1998 - Software Engineering - Software Measurement - Functional size measurement - Part 1: Definition of concepts", punkt 3.8, ISO 1998.
 12. D. St-Pierre, M. Maya , A. Abran , J.M. Desharnais , Adapting Function Point to Real-Time Software, IFPUG Fall Conference, 1997.
 13. Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, W-wa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu