BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyliński Andrzej
Title
Jakość oprogramowania - modele oceny
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 239-256, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Jakość oprogramowania, Oprogramowanie komputerowe, Ocena jakości
Software quality, Computer software, Quality assessment
Abstract
Jeśli odbiorca chce być pewien (lub przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo), że nabędzie zadowalający go produkt programowy, powinien na wstępie wyszczególnić wymagania jakościowe, czyli podać dostateczne natężenie wszystkich lub najistotniejszych dla niego atrybutów jakościowych. Ten zbiór parametrów (wartości charakterystyk) składa się na jakość techniczną produktu programowego. W minionym ćwierćwieczu powstało kilka modeli jakości, które opisują powiązania tych charakterystyk i związki pomiędzy nimi. Celem pracy jest opis trzech najszerzej znanych z literatury światowej modeli jakości technicznej produktów programowych. Wszystkie one zakładają statyczną budowę modelu i mają podobna budowę. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boehm B., Brown J.R., Kaspar H., Lipow M., MacLeod G. J., Merritt M. J., Characteristics of Software Quality, Amsterdam, North-Holland 1978.
 2. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 3. Czarnacka-Chrobot B., Błędy w zarządzaniu projektem informatycznym - skala problemu i aspekty metodologiczne, w: Materiały konferencyjne XIII Górskiej Szkoły PTI, Szczyrk 2001, t. I.
 4. Deutsch M.S., Willis R.R., Software Quality Engineering: A Total Technical and Management Approach, Prentice-Hall 1988.
 5. Fitzpatrick R., Higgins C., Usable Software and its Attributes: A Synthesis of Software Quality, European Community Law and Human-Computer Interaction, http://ganymede2.kst.dit.ie/rfitzpatrick/Papers/hci98_25.pdf
 6. Glass R. L., Software Runaways. Lessons Learnedfrom Massive Software Project Failures, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
 7. Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia, ISO, 2000 (PN-ISO 9000:2001).
 8. Software engineering - Product Quality, Part 1: Quality model, ISO/IEC 9126:2001.
 9. Information technology - Software product evaluation, Parts 1-6, ISO/IEC 14598:1998-2001.
 10. Jones T. C., Estimating Software Cost, McGraw-Hill, 1998.
 11. Kobyliński A., Definiowanie jakości produktu programowego -podejście ewolucyjne, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 995, Wrocław 2002.
 12. Marciniak J. J., Reifer D. J., Software Acquisition Management, John Wiley, New York 1990.
 13. Marczak M., Aspekty jakości produktu, Problemy Jakości 2/2000, str. 23-27.
 14. McCall i in., Factors in Software Quality, 1-3, RADC-TR-77-369, US Rome Air Development Center, Griffiss Air Force Base, NY 13441-5700, November 1977.
 15. Ould M. A., Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 16. Usability Engineering in Software Development, ed.: M. Sikorski, M. Rauterberg, Tutorial Notes, Gdańsk, 1998.
 17. Zuse H., Software Complexity. Measures and Methods, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1991.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu