BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wódz Danuta
Title
Kierunki semantycznego wzbogacenia modelu relacyjnego na poziomie pojęciowym i implementacyjnym
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 12, s. 267-275, bibliogr. 8 poz.
Keyword
System informacyjny, Język UML, Obiektowe bazy danych
Information system, Unified Modeling Language (UML), Object database
Abstract
Poszukiwania mające na celu wzbogacenie modelu relacyjnego - na poziomie logicznym - i np. modelu związków encji (powszechnie używanego dla modelowania pojęciowego i zapewniającego prostą transformacją do modelu logicznego-relacyjnego) trwają od wielu lat i zmierzają w różnych kierunkach. Poniższe opracowanie przedstawia przyczyny tychże poszukiwań oraz rezultaty - model semantyczny i obiektowy. Omówione są także możliwości implementacyjne modeli nie-relacyjnych w środowisku Oracle. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), C.H. Beck,
  2. Warszawa 2002. Koch, G., Loney, K„ Oracle 8 The Complete Reference, McGraw-Hill 1997.
  3. Lausen, G, Vossen G., Obiektowe bazy danych, WNT 2000.
  4. Heap K., Richards T., Analiza i projektowanie obiektowe z użyciem UML, Materiały szkoleniowe Oracle 2000.
  5. Wódz D., Implementacja Rozszerzonego Modelu Tansel 'a (RMT) w środowisku Oracle 8i w oparciu o Abstrakcyjne Typy Danych, badanie własne, 2001.
  6. Beynon-Davies P., Systemy Baz Danych, WNT, 2003.
  7. Hammer M., McCleod D., The Semantic Data Model: A modellingg mechanism for Database Applications, ACM SIGMOD 1978 Austin.
  8. Martin, J., Odell, J., Podstawy metod obiektowych, WNT 1997.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu