BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwacka Anna (Call Center Training)
Title
Gotowość do zmian : czyli elastyczne zarządzanie organizacjami funkcjonującymi w kulturze adhokracji i kulturze klanu
Source
Personel i Zarządzanie, 2010, nr 8, s. 40-43
Keyword
Kultura organizacyjna, Kultura przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wizerunek pracodawcy, Praca zespołowa, Zaangażowanie pracowników
Organisational culture, Culture of enterprise, Enterprise management, Employer branding, Team work, Employees' engagement
Abstract
W artykule przedstawiono wartość kultury organizacyjnej. Omówiono elastyczność zarządzania, zmienność kultur oraz style przywództwa uzależnione od typu kultury organizacyjnej występującej w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano przejście od zadowolenia do zaangażowania pracowników (tzw. dźwignia behawioralna) na przykładzie firmy outsourcingowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cameron S.K., R.E. Quinn, "Kultura Organizacyjna - diagnoza i zmiana", AE, Kraków 2006, s. 28-52.
  2. Heidtman J. "Co daje klientowi prawdziwe przywództwo w organizacji?", www.businessdoctors.pl
  3. Kochanek W., "Zmiana kultury organizacyjnej - studium metodyczne", SKN Inwestycji Kapitałowych "Profit", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2007.
  4. Lipka A., "Kultura adhokracji a instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi", w: M. Juchnowicz (red.), "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim", Oficyna Wolter Kluwers, Warszawa 2009, s. 30-41.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu