BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Funkcjonowanie zespołów wspomagających realizację funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych : wyniki badań empirycznych
Functioning of the Teams Supporting Human Resources Function of Polish Capital Groups : Overview of Empirical Studies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 43-49, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie w praktyce
Keyword
Grupa kapitałowa, Funkcja personalna, Praca zespołowa, Zarządzanie projektem
Capital group, Personal function, Team work, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonych badań powinny zostać poddane dalszej weryfikacji. Procesy koncentracyjne, prowadzące do powstania grup kapitałowych, wciąż się bowiem nasilają. Jednocześnie, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, coraz większe znaczenie w osiąganiu celów organizacji przypisuje się zasobom ludzkim. Dalszy brak świadomości kierownictwa grup kapitałowych o randze funkcji personalnej może spowodować, że wskazane w artykule problemy będą się nawarstwiać. Warto zatem kontynuować badania w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na kwestię osiągania synergii w obszarze funkcji personalnej oraz na zidentyfikowanie narzędzi, które mogą tę synergię zapewnić. Jak się wydaje, powoływanie zespołów w obszarze realizacji tej funkcji może odgrywać dla niej rolę integrującą.(abstrakt oryginalny)

Regardless of the way of defining the personnel function in the literature, its importance in the view of organizational aim realization is always stressed. There are no premises not to transfer this trend onto capital groups, although this is properly reflected neither in empirical studies nor in Polish and foreign literature. Studies conducted on Polish capital groups show deficiencies resulting largely from the lack of unified approach to the operation of the holding. This is reflected in their personnel sphere. Based on the results of the empirical research and bibliography the aim of this paper is to present a possible to integration personnel function by using in practice two forms of team working. The author indicates the possible benefits and conditions of cooperation to create a team which will achieve success in personnel sphere of Polish capital groups.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
  2. Kreft Z., Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  3. Kreft Z., Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 5.
  4. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert JR. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
  6. Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Warszawa 2002.
  7. Trocki M., Gołąb P, Formy zarządzania grupą kapitałową, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wydawnictwo WSAiB w Gdyni, Gdynia 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-6000
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu