BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reformat Beata, Bilińska-Reformat Katarzyna
Title
Handel i dystrybucja sektora FMCG : zarys tematyki specjalizacji badawczej
Trade and Distribution in the FMCG : Sector an Outline of Research Subject
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, 2004, s. 151-186, bibliogr. 43 poz.
Keyword
Produkty szybko zbywalne, Marketing, Benchmarking, Opakowania produktów spożywczych, Zarządzanie
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Marketing, Benchmarking, Food packaging, Management
Abstract
Omówiono sektor dóbr szybko zbywalnych (FMCG) oraz teorie handlu i dystrybucji opakowanych dóbr żywnościowych. Opisano modele systemu rynkowego i marketingowego w sektorze FMCG oraz źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw badanego sektora. Przedstawiono wzorce zarządzania strategicznego, aktywa marketingowe przedsiębiorstwa oraz benchmarking – nowoczesną koncepcję zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1998, zeszyt 1.
 2. Andrews K.R,: The Concept of Corporate Strategy. New York 1965.
 3. Ansoff H.J.: Corporate Strategy. New York 1965.
 4. Baranowska E.: Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Zielona Góra 1991.
 5. Beier A., Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1993.
 6. Blaik R: Logistyka. PWE, Warszawa 1996.
 7. Boczar K., Kossut Z.: Ekonomika handlu. PWE, Warszawa 1983.
 8. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 9. Chandler A.D.: Strategy an Structure. Cambridge Massachusetts 1962.
 10. Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. PLACET, Warszawa 1996.
 11. Corey E.: Industrial Marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1976.
 12. Czekaj L, Drester Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1995.
 13. Czubala A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996.
 14. Dawson J.A.: The Marketing Environment. Coroom Helm Ltd., London 1979.
 15. Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1985.
 16. Drucker P.: Praktyka zarządzania. AE, Kraków.
 17. Famielec J.: Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. AE, Kraków 1992.
 18. Fonfara K., Łuczak M.: Wykorzystanie zasobowej teorii firmy w ocenie skuteczności działań marketingowych. W: Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego i K. Sliwińskiej. PWE, Warszawa 2002.
 19. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 20. Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa 1976.
 21. Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 22. Hofer C.W., Schendel D.: Strategy Formulation. Analytical Concept. St. Paul 1978.
 23. Knecht Z.; Zarządzanie marketingowe. Planowanie, organizowanie, wdrażanie. WSZ, Edukacja, Warszawa-Wrocław 1998.
 24. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 25. Koźmiński A.K.: Analiza systemowa organizacji. PWE, Warszawa 1976.
 26. Krzyżanowski L.: Konceptualizacja przedmiotu nauki organizacji i zarządzania. W: Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzam. PWN, Warszawa 1988.
 27. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 28. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 29. Nieschlag R., Dichtl E., Horschgen H.: Marketing. Duncker & Humblot, Berlin 1988.
 30. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa- Kraków 1998.
 31. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993.
 32. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa 1996.
 33. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. PWE, Warszawa 2001.
 34. Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1995,
 35. Rutkowski L: Dystrybucja towarów w marketingu. SGPiS, Warszawa 1988.
 36. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1994.
 37. Szulec H,: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 38. Zakrzewski Z.: Ekonomika handlu. PWN, Warszawa 1965.
 39. Zarządzanie strategiczne. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 40. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1996.
 41. Żabiński L.; Marketing a system zarządzania przedsiębiorstwem i biznesem. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. РТЕ i AE, Katowice 1995.
 42. Żabiński L.: Kategoria ogólna strategii marketingowej przedsiębiorstwa i jej ewolucja. Problemy współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne pod red. T. Kramera. WSZMiJO, Katowice 1998.
 43. Żabiński L.: Koncepcje zarządzania marketingowego. W: Zarządzanie marketingowe. Istota, koncepcje, problematyka. AE, Katowice 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu