BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałków Ireneusz
Title
Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji gospodarki
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 84 (LXXXIV), s. 90-97
Keyword
Przedsiębiorstwo, Globalizacja gospodarki, Konsolidacja przedsiębiorstw
Enterprises, Economic globalization, Consolidation of companies
Abstract
Globalizacja widoczna jest we wszystkich dziedzinach życia. To proces nieodwracalny i coraz bardziej wszechobecny w każdym sektorze gospodarki. Wiąże ona coraz mocniej firmy i gospodarki różnych krajów i prowadzi do otwierania się ich wzajemnie na siebie. We wszystkich dziedzinach gospodarowania widoczne są tendencje do megakoncentracji firm. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bałtowski (red.), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 307 i in.
 2. Brdulak H.; Gołębiowski: Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, (w: ) Wspólna Europa Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, praca zbiorowa pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, PWE, Warszawa 2001, s. 20 i in.
 3. Gazeta Wyborcza, 1-2.06.2002 Grudzewski W., W., Hejduk I.: Innowacyjność w technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, IFGN SGH, Warszawa 2002, s. 10 i in.
 4. Grzęda-Łatocha R.: Korporacje międzynarodowe w procesie globalizacji, „Finansista” 2002, nr 9, s. 40-42.
 5. Jasiński A. H.: (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 147-158 i in.
 6. Kołodko G. W.: Nieludzka twarz globalizacji, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 7, s. 26.
 7. Kuciński K.: Gospodarka globalna, KURPISZ, Poznań 2002, s. 112-125.
 8. Kuterek I.: Nowoczesne technologie informatyczne w energetyce, „Nowy Przemysł” 2002, nr 9, s. 59.
 9. Liberska B.: Udział Polski w procesach globalizacji, (w: ) Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 331 i in.
 10. Markowski M., A.: Zyski szybsze niż plany, „Businessman” 2002, nr 8, s. 88.
 11. Mika K.: Sześć miliardów straconych nadziei, „Magazyn Finansowy” 2002, nr 2, s.8-9.
 12. Prawo i Gospodarka, 8.02. i 6-7.04.2002.
 13. Puls Biznesu, 8.05.2002.
 14. Rzeczpospolita , 1-2.06.2002.
 15. Starzyk K.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do polskiej gospodarki, (w: ) K. Budzowski, S. Wydymus (red.), Handel zagraniczny metody – problemy – tendencje, Materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej, część II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s.50-57.
 16. Stasiak D.: Czas na oszczędności, Newsweek Polska” 2002, nr 23, s.60-61.
 17. Stepień J.: Ile państwa w biznesie, „Profit” 2002, nr 10, s. 65.
 18. Styczek D.: Zapomnijcie o etacie, „Business Week”, edycja polska, 2002, nr 9, s.58-63.
 19. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy – ocena i możliwości zmian, (w: ) G. Szczodrowski (red.), Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 84-85 i in.
 20. Szymański W.: Globalizacja – wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001, s. 63-72.
 21. Zakres sektora publicznego w Polsce (pr. zbiorowa), IBnGR, Warszawa 1999, s. 667-686 i in.
 22. Zalega T.: Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej, „Nowe Życie Gospodarcze”, 2002, nr 5, s. 42.
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu