BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na przykładzie szkół województwa dolnośląskiego
Assessment of Functioning of School Canteens Run by External Entities on the Example of Schools from Lower Silesia Voivodeship
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (3), 2010, nr 114, s. 63-72, rys., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie w praktyce
Keyword
Żywienie zbiorowe, Jakość usług, Gastronomia, Szkolnictwo państwowe
Collective feeding, Quality of services, Gastronomy, State education
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano oceny funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Wskazano, że dyrektorzy szkół coraz chętniej decydują się podpisywać umowy na przygotowanie i serwowanie obiadów w szkołach z podmiotami zewnętrznymi. W opinii uczniów poziom usług firm zewnętrznych nie jest zadowalający, a wśród uwag najczęściej wymieniano: liczbę i wielkość posiłków oraz sposób organizacji pracy stołówek. Wskazano również, że ceny posiłków nie zawsze były podyktowane rzetelną kalkulacją cenową, a wyłącznie wewnętrzną polityką firmy.(abstrakt oryginalny)

On the basis of questionnaire research there is made an assessment how school canteens run by external entities work. It is shown that headmasters are willing to sign contracts for preparing and serving lunch at schools with external entities. In students opinion the level of service of external entities is not satisfactory. Among their complaints the most frequent is: amount and size of meals and the way canteens work is organized. It is also pointed that meals prices is not always based on reliable price calculation but only on the interior politics of a firm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Leder A., Outsourcing HR: korzyści i zagrożenia dla firm, "Puls Biznesu" 2004 nr 5, s. 30.
  2. Marak J., Metody gromadzenia danych, [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002, s. 118.
  3. Trocki M., Outsourcing, "Outsourcing Magazine" 2004 nr 1, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-6000
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu