BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysiewicz Justyna
Title
Analiza organizacji marketingu w przedsiębiorstwie : główne podejścia teoretyczno-metodyczne, wybrane metody i problemy badawcze
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing strategiczny i relacyjny : węzłowe kierunki i metodyka badań, 2004, s. 139-179, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Marketing przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rola marketingu w przedsiębiorstwie, Orientacja marketingowa
Enterprise marketing, Enterprise management, Role of marketing in the enterprise, Marketing orientation
Abstract
Opisano modele organizacji i jej otoczenia. Zaprezentowano model organizacji według H.J. Leavitta oraz model organizacji według L. Krzyżanowskiego. Przedstawiono ogólne podejścia teoretyczno-metodyczne w badaniach organizacji. Przeprowadzono analizę organizacji marketingu w przedsiębiorstwie prezentując wybrane podejścia i problemy badawcze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1997.
 2. Bielski M.: Organizacje: istota, struktura, procesy. UŁ, Łódź 1992.
 3. Blois K.: The Manufacturing/Marketing Orientation and its Information Needs. „European Journal of Marketing” 1980, Vol. 14, nr 5/6.
 4. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 5. Galibraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu - państwo przemysłowe. PIW, Warszawa 1974.
 6. Leavitt H.J.: Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical and Human Approaches. W: Handbook of Organization. Red. J.G. Match. Chicago 1965.
 7. Knecht Z.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska. Warszawa 1994.
 9. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 10. Kramer Т.: Marketing. Strategia, promocja, systemy informacyjne. Książnica, Katowice 1992.
 11. Krzyżanowski L.J.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy. PWN, Warszawa 1999.
 12. Mentzer J.T., Kahn K.B.: Forecasting Technique Familiarity, Satisfaction, Usage and Application. „Journal of Forecasting" 1995, nr 14.
 13. Morgan G.: Obrazy organizacji. PWE, Warszawa 1997.
 14. Morton M.S., J. Rockart: Implication of Changes in Information Technology for Corporate Strategy. Cambridge, Massachusetts: MIT Sloan School of Management. Working Paper, 1408-83.
 15. Mruk H.: Konflikty towarzyszące wprowadzaniu marketingu w przedsiębiorstwie. „Marketing i Rynek" 1995, nr 2 i 3.
 16. Mukhopadhyay S.K. i Gupta A.V.: Interface for Resolving Marketing, Manufacturing and Design Conflicts, A Conceptual Framework. „European Journal of Marketing" 1998, nr 32-1/2.
 17. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1998.
 18. Narver J.C. i Slater S.F.: The Effect of Market Orientation on Business Profitability. „Journal of Marketing" 1990, nr 54.
 19. Nizińska K.: Tworzenie kultury organizacyjnej przez kadrę zarządczą jako niezbędny czynnik wprowadzenia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Materiały Konferencyjne. WSP, Zielona Góra 1996.
 20. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej: zarządzanie, marketing, finanse. Red. T. Bal. TNOiK, Rzeszów 1992.
 21. Sclesinger P.F. i inni: Projektowanie organizacyjne. PWN, Warszawa 1999.
 22. Schwarz H. i Davis S.: Matching Corporate Culture and Business Strategy. „Organizational Dynamics" 1981, nr 10.
 23. Song M. i Parry M.: R&D - Marketing Integration in Japanese High-Technology Firms: Hypotheses and Empirical Evidence. „Journal of the Academy of Marketing Science" 1993, nr 21.
 24. Stanek S.: Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania decyzji. AE, Katowice 1999.
 25. Szapiro T. i Matysiewicz J.: Negocjacyjne uwarunkowania sytuacji negocjacyjnych w firmie. Projekt badawczy nr 03/S/0037/96, II część. SGH, Warszawa 1996.
 26. Urbanowskiej-Sojkin E.: Inaczej o źródłach rynkowego niepowodzenia. „Serwis Marketing" 1996, nr 6.
 27. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 2003.
 28. Zeliaś A. i inni: Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE, Warszawa 2002.
 29. Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota, koncepcje, problematyka. AE, Katowice 1998.
 30. Żurawik B. i Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu