BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jodko Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej : problemy transformacji
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne, 2004, s. 25-38
Keyword
Uwarunkowania transformacji gospodarki, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Kraje postkomunistyczne, Prywatyzacja
Determinant of economic transformation, Systemic transformation, Post-communist countries, Privatisation
Abstract
Doświadczenia krajów wychodzących z systemu komunistycznego są, co oczywiste, zróżnicowane. Przesądza o tym wiele uwarunkowań historycznych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Jednakże wszystkie kraje postkomunistyczne stanęły w obliczu podobnych wyzwań transformacji. W sferze gospodarczej oznaczało to konieczność budowy systemu rynkowego. Dokonana z kilkunastoletniej perspektywy analiza wybranych aspektów transformacji systemowej daje podstawy do przedstawienia nasuwających się refleksji. Dotyczą one przyjętego scenariusza transformacji, jego realizacji oraz skutków. Zasadne również będzie rozważenie dalszych perspektyw rysujących się przed transformującymi się gospodarkami. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Czekański: NFI w cieniu afer. „Rzeczpospolita” z 26-27. 06.2004
  2. L. Balcerowicz: Szok kontrolowany. Warszawa 1992, s. 10
  3. M. Laar: Jak odnieśliśmy sukces w Estonii. „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2003, nr 4, s. 61
  4. J. E. Stiglitz: Globalizacja. Warszawa 2004, s. 147-148
  5. W. Szamański: globalizacja, wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001, s. 208-209
  6. D. Wawelska: Lepiej, niż myśleli najwięksi optymiści. „Rzeczpospolita” z 2.04.2004
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu