BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janecki Jerzy (Polska Akademia Nauk)
Title
Zróżnicowanie sytuacji biologicznej populacji regionalnych Polski badane w oparciu o analizę zbiorów wyników medycznych badań laboratoryjnych
Differentiation of the Biological Situations of Polish Regional Populations Based on the Analysis of Sets of Medical Laboratory Results
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2009, nr 3, s. 60-82, ryc., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Biologia, Medycyna, Laboratoria badawcze, Badania statystyczne
Biology, Medicine, Research laboratories, Statistical surveys
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była analiza różnic pomiędzy cechami statystycznymi zbiorów wyników badań laboratoryjnych pochodzących z 23 różnych regionów Polski. Analizowano roczne zbiory wyników białka całkowitego, hemoglobiny, cholesterolu i glukozy. Zastosowano oryginalną metodę komputerową JEG opracowaną w IBIB PAN. Różnice wartości średnich sięgały od -1,81 do+2,01 odchyleń standardowych od wartości uśrednionej. Znacznie różniły się profile zmienności sezonowej oraz zależności wyników od płci i wieku. W kompleksowej ocenie regionalnej wyróżniał się dodatnio region północno-zachodni, zaskakująco słabo wypadła Wielkopolska, nie najlepiej Górny Śląsk i region północno-wschodni, dramatycznie zaś Małopolska. Wykazano przydatność zastosowanej metody, a jednocześnie celowość dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The work described here has sought to investigate differences between the statistical features of large (annual) datasets of laboratory results from 23 regions of Poland. Collections of results for total protein, haemoglobin, cholesterol and glucose levels were analyzed. An original computer method called JEG, devised at the Institute of Biocybernetics and Biomédical Engineering of the Polish Academy of Sciences was used. Differences in mean values ranged from -2.81 to 2.01 standard deviations from the mean value for all results. The dependence of results on the sex and age classes differed greatly in the two extreme regions. In the comprehensive valuation of regions, the north-west region stood out in a positive sense, while the Wielkopolska region fared surprisingly poorly, and Upper Silesia and the north-east were also far from ideal. This situation in the Małopolska region looked extremely serious. The usefulness of the method was demonstrated by the research carried out, so it would seem advisable for the investigation to be continued with, in order that the picture for the country as a whole might be made complete. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brzeziński A., Przybył-Нус В., 2007, "Sprawdziany międzylaboratoryjne organizowane w r. 2006 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej", Diagnostyka Laboratoryjna, t. 43, z. 1, s. 25-54.
 2. Gernand W., 2000, Podstawy kontroli jakości badań laboratoryjnych, Lublin: Centrum Promocji Nauk Medycznych.
 3. Hoser P., 2001, Density estimation of probability distribution with smoothing transformations, Proc. VII. National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Zawoja 2001, s. 55-61.
 4. Janecki J., 1996, "Komputerowa rejestracja pacjentów", Szpital Polski, nr 10, s. 4-6.
 5. Janecki J., 1997, Zastosowanie programu GA USSI i II do badania sezonowej zmienności poziomu niektórych składników biochemicznych surowicy, materiały X Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa, 4-6 grudnia 1997 r., s. 565-573.
 6. Janecki J., 2000, "Wizualna analiza rozkładów dużych zbiorów wyników badań laboratoryjnych", cz. I: "Metoda", cz. II: ""Gaussowskie" zakresy referencyjne", cz. III: "Zmienność gaussowskich zakresów referencyjnych oraz praktyczne wykorzystanie metody", Diagnostyka Laboratoryjna, t. 36, z 4, s. 439-452, 453-61, 463-69.
 7. Janecki J., 2001, A computerized graphic method for the extraction of a gaussian part from the gaussian-like distribution and its application in a medical laboratory, Proc. VII. National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 25-28 września 2001 г., s. 67-71.
 8. Janecki J., 2004, Analiza rozkładów wyników badań laboratoryjnych. Wyznaczanie Gaussowskich Zakresów Referencyjnych, monografia, 2004, Warszawa: IBIB PAN, s. 1-209.
 9. Janecki J., 2005, "Badania zjawisk populacyjnych metodą JEG", Laboratorium, t. 2, z. 6, s. 2-5.
 10. Janecki J., 2005a, "Wielkie, komercyjne laboratoria medyczne. Walka o ich jakość przy pomocy systemu JEG", Laboratorium, t. 2, z. 5, s. 52-56.
 11. Janecki J., 2008, "Application of statistical features of the Gaussian distribution hidden in sets of unselected medical laboratory results", Biocybernetics and Biomédical Engineering, t. 28, z. 3, s. 71-81.
 12. Janecki J., 2009, "Karta Metody, podstawowy wynik analizy okresu post-laboratoryjnego". Diagnostyka Laboratoryjna, t. 45, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu