BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Jan K.
Title
Zarządzanie ryzykiem systemowym w gospodarce
The Management of Systemic Risk in the Economy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 17-22, tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Ryzyko systemowe, Metody zarządzania ryzykiem, Ryzyko gospodarcze
Risk management, Financial risk management, Systemic risk, Risk management methods, Economic exposure
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Podejście do zarządzania ryzykiem systemowym ewoluuje − od postrzegania go jako przejawu działania siły wyższej, do celowego obecnie przerzucania na zewnątrz kosztów funkcjonowania gospodarki. Ta transformacja egzogenicznego zarządzania ryzykiem systemowym w gospodarce do endogenicznego przybiera szereg form pośrednich: outsourcingu, offshoringu, handlu ryzykiem bez ograniczeń i monitoringu. Autor podkreśla, że narastający rozdźwięk między racjonalnością indywidualną i racjonalnością globalną, powoduje wzrost częstotliwości występowania ryzyka systemowego w gospodarce, oraz narastanie skali kosztów przywracania jej zdolności do samopodtrzymującego się rozwoju, czego przykładem jest globalny kryzys finansowy. (abstrakt oryginalny)

The approach to risk management system is evolving − from perceiving it as a symptom of force majeure, to deliberate shifting the economy operating costs outside actually. The transformation of the risk management system in the economy, from exogenous to endogenous one, assumes different intermediate forms: outsourcing, offshoring, risks trade without restrictions, and monitoring. The author stresses, that growing discordance between individual rationality and global rationality increases the incidence of systemic risk in the economy, and grows up the scale and costs of restoring the capacity of sustainable development, as the global financial crisis exemplified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Cumming C., Eisenbeis R.A., Resolving Troubled Systemically Important Cross-Border Financial Institutions, Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports 457/2010.
  2. 2) Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 424.
  3. 3) Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments, FSB, Basel 2010.
  4. 4) Mehrling P., Credit Default Swaps, Time for a Visible Hand, Oxford University Press, Oxford 2010.
  5. 5) Nakamura L., Durable Financial Regulation: Monitoring Financial Instruments as a Counterpart to Regulating Financial Institutions, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper, 22/2010.
  6. 6) Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation. Key Issues and Recommendations, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2010.
  7. 7) Stiglitz J.E., The Financial Crisis of 2007-8 and its Macroeconomic Consequences, [w:] Time for a Visible Hand. Lessons from the 2008 World Financial Crisis, (eds.) S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo, and J.E. Stiglitz, Oxford University Press, Oxford 2010.
  8. 8) Strengthening the resilience of the banking sector, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2009.
  9. 9) Systemic Risk in Insurance. An analysis of insurance and financial stability, The Geneva Association, Geneva 2010, s. 87-90.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu