BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie
Corporate Strategic Breakthroughs
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 7-15, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania
Enterprises, Corporation strategies, Management strategy
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule skupiono się na sposobach reagowania przedsiębiorstwa na zmiany o dużej skali nieciągłości i silnym wpływie na organizację, posługując się pojęciem przełomu strategicznego , rozumianego jako jedna ze strategii zarządzania niepewnością, a także określić główne czynniki w otoczeniu przedsiębiorstwa powodujące turbulencje. (fragment tekstu)

The article focuses on the ways companies react to changes of large scale of discontinuity and strong impact on the organisation. The adequate corporate reaction is strategic breakthrough understood as the company reaction to discontinuous changes characterised by: • broad (complex) scope of changes, • large amplitude of changes, • abrupt time distribution of changes, • high speed of changes. The major causes of turbulence in the environment are world economic crises and abrupt technological changes. Both well-known scientists' concepts and the behaviour of companies in the turbulent environment confirm the need for breakthrough decisions in discontinuity periods. The lack of management reaction, adequate to the nature of external threats is the most frequent reason for a corporate crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. L, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Banaszyk E, Cyfert Sz., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 3. De Wit В., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 4. Drucker P E, Zarządzanie XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 5. Kotler Ph., Caslione J. A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Beinhocker E., Dāvis L, Mendonca L., 10 trendów, które trzeba obserwować, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009 r.-styczeń 2010 r.
 8. Hagel J. III, Brown J. S., Davison L., Strategie kształtujące w świecie ciągłych zawirowań, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009 r.-styczeń 2010 r.
 9. Mały garaż na uboczu korporacji, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009 r.-styczeń 2010 r.
 10. Management and Cash, "The Economist", 20 listopada 2008 r.
 11. Raman A. E, Nowe pogranicza wzrostu, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009 r.-styczeń 2010 r.
 12. Romanowska M., Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe WWSPiZ", seria "Zarządzanie", Wałbrzych 2009.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu