BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G. (Politechnika Gdańska), Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne
Balanced Corporate Competitiveness : Theoretical Perspective
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 16-24, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Enterprise competitiveness, Enterprise sustainable development
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszych rozważań jest próba zdefiniowania zrównoważonej konkurencyjności przedsiębiorstwa, pojęcia łączącego w sobie wymienione cele. (fragment tekstu)

Modern companies should consider two goals: the aspiration to raise competitiveness and the respect to the principles of balanced growth. These aspirations are seemingly contradictory. The article is to make an analysis of the notions of competitiveness and balanced growth as well as an attempt to define the notion combining the above goals: balanced corporate competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Wydawnictwa zwarte:
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Kruk H., Konkurencyjność ekologiczna jako jeden z aspektów strategicznej konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, (red.) Z. Dworzecki, M. Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 4. Borys T., Istota kategorii ekorozwoju, w: Wskaźniki ekorozwoju, (red.) T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 5. Borys T., Śleszyński J., Ekorozwój jako zbiór zasad, w: Wskaźniki ekorozwoju, (red.) T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 6. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy (materiały z konferencji), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 7. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 9. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 10. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 11. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", Nr 9/1984.
 12. Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: E. Najlepszy (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, Zeszyty Naukowe, Seria I, Zeszyt 266, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 13. Harmaakorpi V, Uotila T., Building regional visionary capability. Futures research in resource-based regional development, "Technological Forecasting and Social Change", Elsevier Inc., No. 73/2006.
 14. Jantoń-Drozdowska E., Strategia fuzji przedsiębiorstw a konkurencja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", WN UAM, 2/1994.
 15. Keiner M., Re-emphasizing sustainable development - the concept of 'evolutionability', "Environment, Development and Sustainability", Kluwer Academic Publishers, No. 6/2004.
 16. Kruk H., Społeczna odpowiedzialność współczesnych przedsiębiorstw wobec wyzwań kryzysu globalnego, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 3/2, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu